Zmluvy

Zverejňovanie dokumentov
NázovPopisDokumentyPrijaté
Kupna zmluva - kosačky (Lestech) Kúpna zmluva - kosacky LESTECH.pdf
24. februára 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (Dopravné projekty & inžiniering s.r.o.) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.pdf
23. februára 2021
Dodatok č. 8 k zmluve o využívaní stĺpov (DSI DATA s.r.o.) Dodatok č. 8 k Zmluve o využívaní stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia optických káblov v meste Prievidza - DSI DATA.pdf
1. februára 2021
Nájomná zmluva a ponechaní veci (nehnuteľnosti) do dočasného užívania (Steffi s.r.o.) Nájomná zmluva Steffi s.r.o,.pdf
29. januára 2021
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (Vladimír Borko - T613) Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - T613.pdf
29. januára 2021
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve (Vladimír Borko - T613) Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Vladimír Borko T-613.pdf
29. januára 2021
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (Vladimír Borko - T613) Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - T-613.pdf
29. januára 2021
Zmluva o dielo Ondrej Kmeť - Revmont Zmluva o dielo - Ondrej Kmeť REVMONT 2021.pdf
29. januára 2021
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve (Mantra) Dodatok-c.-4-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
27. januára 2021
Kúpna zmluva na predaj automobilu Toyota (Autocentrum Nitra spol. s.r.o.) Kupna zmluva na predaj automobilu Toyota.pdf
26. januára 2021
Nájomná zmluva - BC Prievidza s.r.o. Nájomná zmluva BC Prievidza 2021.pdf
31. decembra 2020
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve (VIGEO TT s.r.o.) Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve VIGEO TT.pdf
31. decembra 2020
Dodatok č. 33 ku Nájomnej zmluve pre verejné osvetlenie Dodatok č. 33 k NZ VO.pdf
30. decembra 2020
Dodatok č. 19 ku Komisionárskej zmluve pre miestne komunikácie Dodatok č. 19 k KZ ČCE 193_2015_KM_2.4.1.pdf
30. decembra 2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (Club 333 s.r.o.) Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - CLUB 333, s.r.o.pdf
30. decembra 2020
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy - BK BC Prievidza Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy BK BC Prievidza.pdf
30. decembra 2020
Dohoha o ukončení Komisionárskej zmluvy (Zoja Briatková) Dohoda o ukončení KZ - Zoja Briatková.pdf
30. decembra 2020
Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu P4240_2020.pdf
30. decembra 2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve (VIGEO s.r.o.) Dodatok č. 4_ k Nájomnej zmluve VIGEO, s.r.o.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie nájomnej zmluvy pre pohrebiská č. 22/2020 (Mesto Prievidza) Úplné znenie NZ č.22_20.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie komisionárskej zmluvy - zimný štadión (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ zimný štadión 2020.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie komisionárskej zmluvy - verejné osvetlenie (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ VO 2020.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie komisionárskej zmluvy - krytá plaváreň (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ plaváreň 2020.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie komisionárskej zmluvy pre športoviská (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ športoviská 2020.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie nájomnej zmluvy č. 26/20 - zimný štadión Úpné znenie NZ zimný štadión č.26_20.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie nájomnej zmluvy č. 25/20 - verejné osvetlenie (Mesto Prievidza) Úplné znenie NZ verejné osvetlenie č.25_20.pdf
30. decembra 2020
Úplne znenie nájomnej zmluvy č. 24/20 -krytá plaváreň (Mesto Prievidza) Úplné znenie NZ plaváreň č.24_20.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie nájomnej zmluvy č.23/20 Úplné znenie NZ športoviská č.23_20.pdf
30. decembra 2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (Ján Kočka) Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - Ján Kočka.pdf
30. decembra 2020
Dohoda o dočasnom užívaní parkovacích miesta Dlhá ul. OSBD Dohoda o docasnom uzivani parkovacich miesta Dlha OSDB.pdf
14. decembra 2020
Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov (TOPSET Solutions s.r.o.) Zmluva o dielo TOPSET Solutions.pdf
10. decembra 2020
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov - VIGEO TT s.r.o. Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve VIGEO TT.pdf
3. decembra 2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve nebytových priestorov -VIGEO s.r.o. Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve VIGEO .pdf
3. decembra 2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - Martin Džubinský (Mantra) Dodatok-c.-3-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
30. novembra 2020
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok-c.-2-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
25. novembra 2020
Dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom úvere Dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom uvere č. 1360 2018 UZ.pdf
23. novembra 2020
Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - SUN wines s.r.o.pdf
19. novembra 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - SUN wines s.r.o.pdf
19. novembra 2020
Zmluva o nájme zariadenia - PHOENIX EU s.r.o. Phoenix EU - TSMPD nájomná zmluva 2020 - zber lístia.pdf
13. novembra 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Martin Džubinský - MANTRA.pdf
9. novembra 2020
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov (Ján Gajda) Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - Ján Gajda.pdf
3. novembra 2020
Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií (Domanik Ján - STS, s.r.o.) DomanikTraktor zmluva 2020 2021návrh).pdf
3. novembra 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (DSI DATA, a.s.) Zmluva o poskytovani verejných služieb DSI Data.pdf
3. novembra 2020
Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve č. 35/2013 zo dňa 30.12.2013 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve - PS.PDF
3. novembra 2020
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - CMPZ.PDF
3. novembra 2020
Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.3.2015 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve - MK.PDF
3. novembra 2020
Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 24.01.2012 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve - VZ.PDF
3. novembra 2020
Dodatok č. 32 ku zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku (Mesto Prievidza) Dodatok č. 32 k nájomnej zmluve - VO.PDF
3. novembra 2020
Rámcová dohoda č. Z202026521_Z (EUROMAR spol. s r.o.) Príloha č.3 Zmluva č. Z202026521_Z.pdf
27. októbra 2020