Zmluvy

Zverejňovanie dokumentov
NázovPopisDokumentyPrijatéUpravené
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok-c.-2-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
25. novembra 202025. novembra 2020
Dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom úvere Dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom uvere č. 1360 2018 UZ.pdf
23. novembra 202023. novembra 2020
Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - SUN wines s.r.o.pdf
19. novembra 202019. novembra 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - SUN wines s.r.o.pdf
19. novembra 202019. novembra 2020
Zmluva o nájme zariadenia - PHOENIX EU s.r.o. Phoenix EU - TSMPD nájomná zmluva 2020 - zber lístia.pdf
13. novembra 202013. novembra 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Martin Džubinský - MANTRA.pdf
9. novembra 20209. novembra 2020
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov (Ján Gajda) Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - Ján Gajda.pdf
3. novembra 20203. novembra 2020
Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií (Domanik Ján - STS, s.r.o.) DomanikTraktor zmluva 2020 2021návrh).pdf
3. novembra 20203. novembra 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (DSI DATA, a.s.) Zmluva o poskytovani verejných služieb DSI Data.pdf
3. novembra 20203. novembra 2020
Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve č. 35/2013 zo dňa 30.12.2013 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve - PS.PDF
3. novembra 20203. novembra 2020
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - CMPZ.PDF
3. novembra 20203. novembra 2020
Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.3.2015 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve - MK.PDF
3. novembra 20203. novembra 2020
Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 24.01.2012 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve - VZ.PDF
3. novembra 20203. novembra 2020
Dodatok č. 32 ku zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku (Mesto Prievidza) Dodatok č. 32 k nájomnej zmluve - VO.PDF
3. novembra 20203. novembra 2020
Rámcová dohoda č. Z202026521_Z (EUROMAR spol. s r.o.) Príloha č.3 Zmluva č. Z202026521_Z.pdf
27. októbra 202030. októbra 2020