Zmluvy

Zverejňovanie dokumentov
NázovPopisDokumentyPrijaté
Rámcová dohoda č. Z202120168_Z Rámcova dohoda č. Z202120168_Z_posypova_sol.pdf
19. októbra 2021
Kúpna zmluva č 97/2021 (KSR Kameňolomy) Kupna zmluva č 97_2021KSR kamenolomy .pdf
14. októbra 2021
Kúpna zmluva (traktorbager) Kúpna zmluva TFenik Traktorbager.pdf
5. októbra 2021
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 800 305 4324 Dodatok č3 k poistnej zmluve ČSOB.pdf
5. októbra 2021
Zmluva o spotrebnom úvere č. 350014280 Zmluva o spotrebnom uvere ESSOX FINANCE.pdf
29. septembra 2021
Nájomná zmluva v prenechaní veci (nehnuteľnosti) do užívania (Suzanne s.r.o.) Nájomná zmluva o prenechaní veci do užívania Suzanne - kahance.pdf
27. septembra 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Ján Gajda) Nájomná zmluva - Ján Gajda 2021.pdf
17. septembra 2021
Zmluva o poskytnutí služby (PHOENIX EU) Zmluva o poskytnutí služby PHOENIX sepember 2021.pdf
14. septembra 2021
kúpna zmluva č. Z202117979_Z kupna_zmluva_znacenie_Z202117979_Z.pdf
8. septembra 2021
Nájomná zmluva o podnájme nebytových priestorov (Volejbalový klub Prievidza) Nájomná zmluva - Volejbalový klub Prievidza 2021.pdf
27. augusta 2021
Dodatok č. 4 nájomnej zmluve ť. 24/2014 Dodatok č_ 4 k Nájomnej zmluve 242014 CMPZ.pdf
23. augusta 2021
Zmluva o poskytnutí služby (Phoenix EU) Zmluva o poskytnuti služby PHOENIX jul 2021.pdf
6. júla 2021
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a poskytnutí servisných služieb a refundácii nákladov za spotrebu elektrickej energie Nájomná zmluva - Club 333 II s.r.o.pdf
30. júna 2021
Rámcová dohoda Z202110968 (Majster Papier Zmluva č. Z202110968_Z Majster Papier.pdf
1. júna 2021
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve (Ján Kočka) Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve - Ján Kočka.pdf
31. mája 2021
Dodatok č. zmluve (Krasokorčuliarsky klub) Dodatok č. 1 Krasororculiarsky klub 2021.pdf
27. mája 2021
Zmluva o dielo č. 2107925 Zmluva o dielo č. 2107925 Incon.pdf
25. mája 2021
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (BM Studio) Dodatok č. 1 k zmuve o nájme nebytových priestorov BM Studio.pdf
25. mája 2021
Kúpna zmluva Avia (PD318AN) Kupna zmuva AVIA (PD318AN).pdf
20. mája 2021
Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci (Slovak Telecom) Pristupenie k ramovej zmluve o spolupráci Slovak Telecom .pdf
19. mája 2021
Rámcová dohoda č. Z20219548_Z Ramcova dohoda č. Z20219548_Z.pdf
18. mája 2021
Zmluva o poskytovaní práv k službe ASPI (Wolters Kluver) Zmluva o poskytovani užívacích práv k službe ASPI.pdf
14. mája 2021
Zmluva o poskytovaní služieb (JK BOZ s.r.o.) Zmluva o poskytovaní služieb - JKBOZ 2021.pdf
12. mája 2021
Zmluva o poskytnutí skupinového vstupu Zmluva - Mgr. Martin Fungáč 2021.pdf
12. mája 2021
Kúpna zmluva Z20219016_Z (plastové lavičky) Zmluva č. Z20219016_Z lavicky.pdf
12. mája 2021
Zmluva o poskytovaní služieb (PHOENIX) Zmluva o poskytnuti služby PHOENIX 2021.pdf
7. mája 2021
Nájomná zmluva o prenechaní veci dočasného užívania (SEBI Lab s.r.o.) Nájomna zmuva SEBI Lab s.r.o..pdf
30. apríla 2021
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve (CLUB 333 s.r.o.) Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve - CLUB 333, s.r.o.pdf
28. apríla 2021
Kúpna zmluva - T COM Kúpna zmluva T Com 2021.pdf
28. apríla 2021
Kúpna zmluva č. Z20217622_Z (Fermat SK s.r.o.) Kupna zmuva č. Z20217622 _ Fermat.pdf
23. apríla 2021
Kúpna zmluva č. Z20217625_Z (Značenie.sk , s.r.o.) Kupna zmuva č. Z20217625 _ Znacenie.pdf
23. apríla 2021
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb 2021.pdf
19. apríla 2021
Rámcová dohoda č. Z20217044_Z (Strabag s.r.o.) Rámcová dohoda č. Z20217044_ Strabag.pdf
16. apríla 2021
Dodatok č. 1 k úplnému zneniu nájomnej zmluvy 26_20_2021 Dodatok č. 1 k uplnemu zneniu NZ 26_20_2021.pdf
15. apríla 2021
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (MŠHK - mládež Prievidza) Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve _MŠHK Prievidza.pdf
13. apríla 2021
Dohoda o ukončení platnosti rámcovej dohody Z20216635 Dohoda o ukončení platnosti rámcovej dohody č. Z202116635_Z Metrostav.pdf
13. apríla 2021
Rámcová dohoda Z20216635 (Metrostav) Rámcová dohoda č. Z20216635 Metrostav.pdf
12. apríla 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ochrany objektu (mesto Prievidza) Dodarok č. 2 k zmluve o poskytovani služieb v oblasti ochrany objektu.pdf
31. marca 2021
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve (Ján Kočka) Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve - Ján Kočka.pdf
31. marca 2021
Nájomná zmluva MOM (Steffi s.r.o.) Nájomná zmluva Steffi 300321 s.r.o,.pdf
30. marca 2021
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy VK Prievidza Dohoda o ukonceni najomnej zmluvy VK Prievidiza.pdf
30. marca 2021
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov (MANTRA) Dodatok-c.-6-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
30. marca 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme 25/20 (verejné osvetlenie) Dodatok č. 1 k NZ 25_20_2020_VO.pdf
29. marca 2021
Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania - mesto Prievidza 2021.pdf
24. marca 2021
Zmluva o dielo na opravu zariadenia - zimný štadión Zmluva o dielo na opravu zariadenia_Refri_2021.pdf
22. marca 2021
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (SUN wines s.r.o.) Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - SUN wines s.r.o.pdf
22. marca 2021
Dodato č. 4 k nájomnej zmluve (CLUB 333 s.ro.) Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve - CLUB 333, s.r.o.pdf
26. februára 2021
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve VIGEO Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve VIGEO, s.r.o.pdf
26. februára 2021
Dodatok č. 10 k nájomnej zmluve - VIGEO TT Dodatok č. 10_ k Nájomnej zmluve VIGEO TT, s.r.o.pdf
26. februára 2021
Dodatok č. k nájomnej zmluve (Mantra) Dodatok-c.-5-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
25. februára 2021
Kupna zmluva - kosačky (Lestech) Kúpna zmluva - kosacky LESTECH.pdf
24. februára 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (Dopravné projekty & inžiniering s.r.o.) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.pdf
23. februára 2021
Dodatok č. 8 k zmluve o využívaní stĺpov (DSI DATA s.r.o.) Dodatok č. 8 k Zmluve o využívaní stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia optických káblov v meste Prievidza - DSI DATA.pdf
1. februára 2021
Nájomná zmluva a ponechaní veci (nehnuteľnosti) do dočasného užívania (Steffi s.r.o.) Nájomná zmluva Steffi s.r.o,.pdf
29. januára 2021
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (Vladimír Borko - T613) Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - T613.pdf
29. januára 2021
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve (Vladimír Borko - T613) Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Vladimír Borko T-613.pdf
29. januára 2021
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (Vladimír Borko - T613) Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - T-613.pdf
29. januára 2021
Zmluva o dielo Ondrej Kmeť - Revmont Zmluva o dielo - Ondrej Kmeť REVMONT 2021.pdf
29. januára 2021
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve (Mantra) Dodatok-c.-4-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
27. januára 2021
Kúpna zmluva na predaj automobilu Toyota (Autocentrum Nitra spol. s.r.o.) Kupna zmluva na predaj automobilu Toyota.pdf
26. januára 2021
Nájomná zmluva - BC Prievidza s.r.o. Nájomná zmluva BC Prievidza 2021.pdf
31. decembra 2020
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve (VIGEO TT s.r.o.) Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve VIGEO TT.pdf
31. decembra 2020
Dodatok č. 33 ku Nájomnej zmluve pre verejné osvetlenie Dodatok č. 33 k NZ VO.pdf
30. decembra 2020
Dodatok č. 19 ku Komisionárskej zmluve pre miestne komunikácie Dodatok č. 19 k KZ ČCE 193_2015_KM_2.4.1.pdf
30. decembra 2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (Club 333 s.r.o.) Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - CLUB 333, s.r.o.pdf
30. decembra 2020
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy - BK BC Prievidza Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy BK BC Prievidza.pdf
30. decembra 2020
Dohoha o ukončení Komisionárskej zmluvy (Zoja Briatková) Dohoda o ukončení KZ - Zoja Briatková.pdf
30. decembra 2020
Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu P4240_2020.pdf
30. decembra 2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve (VIGEO s.r.o.) Dodatok č. 4_ k Nájomnej zmluve VIGEO, s.r.o.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie nájomnej zmluvy pre pohrebiská č. 22/2020 (Mesto Prievidza) Úplné znenie NZ č.22_20.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie komisionárskej zmluvy - zimný štadión (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ zimný štadión 2020.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie komisionárskej zmluvy - verejné osvetlenie (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ VO 2020.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie komisionárskej zmluvy - krytá plaváreň (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ plaváreň 2020.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie komisionárskej zmluvy pre športoviská (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ športoviská 2020.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie nájomnej zmluvy č. 26/20 - zimný štadión Úpné znenie NZ zimný štadión č.26_20.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie nájomnej zmluvy č. 25/20 - verejné osvetlenie (Mesto Prievidza) Úplné znenie NZ verejné osvetlenie č.25_20.pdf
30. decembra 2020
Úplne znenie nájomnej zmluvy č. 24/20 -krytá plaváreň (Mesto Prievidza) Úplné znenie NZ plaváreň č.24_20.pdf
30. decembra 2020
Úplné znenie nájomnej zmluvy č.23/20 Úplné znenie NZ športoviská č.23_20.pdf
30. decembra 2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (Ján Kočka) Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - Ján Kočka.pdf
30. decembra 2020
Dohoda o dočasnom užívaní parkovacích miesta Dlhá ul. OSBD Dohoda o docasnom uzivani parkovacich miesta Dlha OSDB.pdf
14. decembra 2020
Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov (TOPSET Solutions s.r.o.) Zmluva o dielo TOPSET Solutions.pdf
10. decembra 2020
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov - VIGEO TT s.r.o. Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve VIGEO TT.pdf
3. decembra 2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve nebytových priestorov -VIGEO s.r.o. Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve VIGEO .pdf
3. decembra 2020
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - Martin Džubinský (Mantra) Dodatok-c.-3-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
30. novembra 2020
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok-c.-2-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
25. novembra 2020
Dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom úvere Dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom uvere č. 1360 2018 UZ.pdf
23. novembra 2020
Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - SUN wines s.r.o.pdf
19. novembra 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - SUN wines s.r.o.pdf
19. novembra 2020
Zmluva o nájme zariadenia - PHOENIX EU s.r.o. Phoenix EU - TSMPD nájomná zmluva 2020 - zber lístia.pdf
13. novembra 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Martin Džubinský - MANTRA.pdf
9. novembra 2020
Kúpna zmluva - Plošina Kúpna zmluva - plošina 2020.pdf
6. novembra 2020
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov (Ján Gajda) Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - Ján Gajda.pdf
3. novembra 2020
Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií (Domanik Ján - STS, s.r.o.) DomanikTraktor zmluva 2020 2021návrh).pdf
3. novembra 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (DSI DATA, a.s.) Zmluva o poskytovani verejných služieb DSI Data.pdf
3. novembra 2020
Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve č. 35/2013 zo dňa 30.12.2013 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve - PS.PDF
3. novembra 2020
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - CMPZ.PDF
3. novembra 2020
Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.3.2015 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve - MK.PDF
3. novembra 2020
Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 24.01.2012 (Mesto Prievidza) Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve - VZ.PDF
3. novembra 2020
Dodatok č. 32 ku zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku (Mesto Prievidza) Dodatok č. 32 k nájomnej zmluve - VO.PDF
3. novembra 2020
Rámcová dohoda č. Z202026521_Z (EUROMAR spol. s r.o.) Príloha č.3 Zmluva č. Z202026521_Z.pdf
27. októbra 2020