Zmluvy

Zverejňovanie dokumentov
NázovPopisPartnerProfil verejného obstarávateľaSuma spolu s DPHDokumentyPodpísanéÚčinné odÚčinné do
Zmluva o nájme zariadeniaRadovan Mikulec60,00 EUR Zmluva o najme zariadenia 18052022.pdf
17. mája 202219. mája 202230. júna 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov (Club 333 s.r.o.)Club 333 s.r.o., Gazdovská 928/10 , Prievidza 971 01 (IČO: 4762180)258,00 EUR Nájomná zmluva - Club 333 II 2022 s.r.o.pdf
29. apríla 20221. mája 2022
Zmluva o poskytnutí službyPHOENIX EU s.r.o., Š. Závodníka 511/51, 97101 Prievidza (IČO: 36364088)0,12 EUR Zmluva o poskytnutí služby PHOENIX 2022 kosenie.pdf
27. apríla 20229. mája 20228. júla 2022
Zmluva č. 92611605 o postúpení práv a povinnostíStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (IČO: 36644030) StVPS_92611605_OM 59677_Futbalový štadion.pdf
31. marca 20221. apríla 2022
Zmluva č. 92611574 o postúpení práv a povinnostíStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (IČO: 36644030) StVPS_92611574_OM 41598_Futbalový štadión.pdf
31. marca 20221. apríla 2022
Zmluva č. 92611576 o postúpení práv a povinnostíStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (IČO: 36644030) StVPS_92611576_OM 55379_Parkovisko A.Hlinku.pdf
31. marca 20221. apríla 2022
Zmluva č. 92611582 o postúpení práv a povinnostíStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (IČO: 36644030) StVPS_92911582_OM 65147_Zimný štadión.pdf
31. marca 20221. apríla 2022
Zmluva č. 92611579 o postúpení práv povinnostíStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (IČO: 36644030) StVPS_92611576_OM 55379_Parkovisko A.Hlinku.pdf
31. marca 20221. apríla 2022
Zmluva č. 92611578 o postúpení práv a povinnostíStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (IČO: 36644030) StVPS_92611578_OM 59678_Plaváreň.pdf
31. marca 20221. apríla 2022
Kúpna zmluva č. Z20222984_ZIng. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/3220826 490,00 EUR Zmluva č. Z20222984__Z Majster Papier.pdf
5. apríla 20226. apríla 2022
Nájomná zmluva (Ján Gajda) Nájomná zmluva - Ján Gajda Apríl 2022.pdf
30. marca 20221. apríla 202217. apríla 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov (Klub železničných modelárov) Nájomná zmluva - Združenie technických a športových činností Bojnice 2022.pdf
Zmluva o spolupráci Citrón s.r.o. Zmluva o spolupráci Cintron 2022.pdf
Zmluva o spolupráci a propagácii (BVH s.r.o.) Zmluva o spolupráci a propagácii 2022.pdf
Dodatok č.21 ku Komisionárskej zmluve ČCE 193/2015/KM/2.4.1 Dodatok č. 21 k ČCE 193_2015.pdf
Kúpna zmluva Z2022808_Z (traktorové kosačky) Kúpna zmluva Z2022808_Z.pdf
Dohoda o ukončení o platnosti Rámcovej dohody č. Z202123146_Z Dohoda o ukončení platnosti rámcovej dohody č. Z202123146_Z_Obchod s palivom.pdf
Dodatok č. k zmluve o podnájme nebytových priestorov (Club 333 s.r.o.) Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve - CLUB 333, s.r.o.pdf
Nájomná zmluva (Ján Gajda) Nájomná zmluva - Ján Gajda 2022.pdf
Zmluva o dielo (Revmont Prievidza s.r.o.) Zmluva o dielo Revmont Prievidza - 2022.pdf
Zmluva o poskytnutí skupinového vstupu Mgr. Martin Fungáč 2022.pdf
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. Z202120168_Z Dodatok č1 k rámcovej dohode č. Z202120168_Z_posypova_sol.pdf
Dodatok č.2 k NZ 26/20 (zimný štadión) Dodatok č. 2 k uplnemu zneniu NZ 26_20_2021.pdf
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 22/20 Dodatok č. 1 k NZ 22_20.pdf
Dodatok č. 21 ku Komisionárskej zmluve č. 60/2012/KM/2.4.1 Dodatok č. 21 ku Komisionárskej zmluve - VZ.PDF
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 25/20 Dodatok č. 2 k NZ 25_20_2020_VO.pdf
Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve č. 193/2015/KM/2.4.1 Dodatok č. 20 k ČCE 193_2015.pdf
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 2/Gar/2015 Dodatok č. 4 k nájomnej zmkuve č. 2 Gar 2015.pdf
Nájomná zmluva o prenechaní vecí do dočasného užívania (SEBI s.r.o.) Nájomna zmuva SEBI Lab s.r.o. 2022pdf.pdf
Nájomná zmluva RFA MMA zápasy 2022 Nájomná zmluva RFA MMA zapasy 2022.pdf
Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní reklamnej činnosti (Značenie.sk , s.r.o.) Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci pri zbezpečení reklamnej činnosti - značenie.sk, s.r.o.pdf
Zmluva o nájme nebytového priestoru (Times Network) Zmluva o najme nebytoveho priestoru_TIMENetworks.pdf
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy (Club 333) Dohoda o ukonceni najomnej zmluvy Club333.pdf
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy (Ján Gajda) Dohoha o ukončení nájomnej zmluvy_JGajda.pdf
Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1360/2018 Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č1360_2018_VUB.pdf
Rámcová dohoda č. Z202123146_Z (Obchod s palivom BB s.r.o. Rámcova dohoda č. Z202123146_Z_posypova_sol.pdf
Zmluva o nájme zariadenia (Phoenix EU) Zmluva o nájme zariadenia PHOENIX EU - 2021.pdf
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácii (Domaník Ján - STS s.r.o.) Zmluva o vykonani zimnej udrzby - 2021.pdf
Dodatok č. 5 j Nájomnej zmluve č. 24/2014 Dodatok č_ 5 k Nájomnej zmluve 242014 CMPZ.pdf
Rámcová dohoda č. Z202120168_Z (Tobix s.r.o.) Rámcova dohoda č. Z202120168_Z_posypova_sol.pdf
Kúpna zmluva č 97/2021 (KSR Kameňolomy) Kupna zmluva č 97_2021KSR kamenolomy .pdf
Kúpna zmluva (traktorbager) Kúpna zmluva TFenik Traktorbager.pdf
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 800 305 4324 Dodatok č3 k poistnej zmluve ČSOB.pdf
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva tz2021-09-23mg1_Prievidza - TSMPS - Editor mapy_Editor foto.pdf
Zmluva o spotrebnom úvere č. 350014280 Zmluva o spotrebnom uvere ESSOX FINANCE.pdf
Nájomná zmluva v prenechaní veci (nehnuteľnosti) do užívania (Suzanne s.r.o.) Nájomná zmluva o prenechaní veci do užívania Suzanne - kahance.pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Ján Gajda) Nájomná zmluva - Ján Gajda 2021.pdf
Zmluva o poskytnutí služby (PHOENIX EU) Zmluva o poskytnutí služby PHOENIX sepember 2021.pdf
kúpna zmluva č. Z202117979_Z kupna_zmluva_znacenie_Z202117979_Z.pdf
Nájomná zmluva o podnájme nebytových priestorov (Volejbalový klub Prievidza) Nájomná zmluva - Volejbalový klub Prievidza 2021.pdf
Dodatok č. 4 nájomnej zmluve ť. 24/2014 Dodatok č_ 4 k Nájomnej zmluve 242014 CMPZ.pdf
Zmluva o poskytnutí služby (Phoenix EU) Zmluva o poskytnuti služby PHOENIX jul 2021.pdf
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a poskytnutí servisných služieb a refundácii nákladov za spotrebu elektrickej energie Nájomná zmluva - Club 333 II s.r.o.pdf
Rámcová dohoda Z202110968 (Majster Papier Zmluva č. Z202110968_Z Majster Papier.pdf
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve (Ján Kočka) Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve - Ján Kočka.pdf
Dodatok č. zmluve (Krasokorčuliarsky klub) Dodatok č. 1 Krasororculiarsky klub 2021.pdf
Zmluva o dielo č. 2107925 Zmluva o dielo č. 2107925 Incon.pdf
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (BM Studio) Dodatok č. 1 k zmuve o nájme nebytových priestorov BM Studio.pdf
Kúpna zmluva Avia (PD318AN) Kupna zmuva AVIA (PD318AN).pdf
Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci (Slovak Telecom) Pristupenie k ramovej zmluve o spolupráci Slovak Telecom .pdf
Rámcová dohoda č. Z20219548_Z Ramcova dohoda č. Z20219548_Z.pdf
Zmluva o poskytovaní práv k službe ASPI (Wolters Kluver) Zmluva o poskytovani užívacích práv k službe ASPI.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb (JK BOZ s.r.o.) Zmluva o poskytovaní služieb - JKBOZ 2021.pdf
Zmluva o poskytnutí skupinového vstupu Zmluva - Mgr. Martin Fungáč 2021.pdf
Kúpna zmluva Z20219016_Z (plastové lavičky) Zmluva č. Z20219016_Z lavicky.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb (PHOENIX) Zmluva o poskytnuti služby PHOENIX 2021.pdf
Nájomná zmluva o prenechaní veci dočasného užívania (SEBI Lab s.r.o.) Nájomna zmuva SEBI Lab s.r.o..pdf
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve (CLUB 333 s.r.o.) Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve - CLUB 333, s.r.o.pdf
Kúpna zmluva - T COM Kúpna zmluva T Com 2021.pdf
Kúpna zmluva č. Z20217622_Z (Fermat SK s.r.o.) Kupna zmuva č. Z20217622 _ Fermat.pdf
Kúpna zmluva č. Z20217625_Z (Značenie.sk , s.r.o.) Kupna zmuva č. Z20217625 _ Znacenie.pdf
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb 2021.pdf
Rámcová dohoda č. Z20217044_Z (Strabag s.r.o.) Rámcová dohoda č. Z20217044_ Strabag.pdf
Dodatok č. 1 k úplnému zneniu nájomnej zmluvy 26_20_2021 Dodatok č. 1 k uplnemu zneniu NZ 26_20_2021.pdf
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (MŠHK - mládež Prievidza) Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve _MŠHK Prievidza.pdf
Dohoda o ukončení platnosti rámcovej dohody Z20216635 Dohoda o ukončení platnosti rámcovej dohody č. Z202116635_Z Metrostav.pdf
Rámcová dohoda Z20216635 (Metrostav) Rámcová dohoda č. Z20216635 Metrostav.pdf
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ochrany objektu (mesto Prievidza) Dodarok č. 2 k zmluve o poskytovani služieb v oblasti ochrany objektu.pdf
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve (Ján Kočka) Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve - Ján Kočka.pdf
Nájomná zmluva MOM (Steffi s.r.o.) Nájomná zmluva Steffi 300321 s.r.o,.pdf
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy VK Prievidza Dohoda o ukonceni najomnej zmluvy VK Prievidiza.pdf
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov (MANTRA) Dodatok-c.-6-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme 25/20 (verejné osvetlenie) Dodatok č. 1 k NZ 25_20_2020_VO.pdf
Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania - mesto Prievidza 2021.pdf
Zmluva o dielo na opravu zariadenia - zimný štadión Zmluva o dielo na opravu zariadenia_Refri_2021.pdf
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (SUN wines s.r.o.) Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - SUN wines s.r.o.pdf
Dodato č. 4 k nájomnej zmluve (CLUB 333 s.ro.) Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve - CLUB 333, s.r.o.pdf
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve VIGEO Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve VIGEO, s.r.o.pdf
Dodatok č. 10 k nájomnej zmluve - VIGEO TT Dodatok č. 10_ k Nájomnej zmluve VIGEO TT, s.r.o.pdf
Dodatok č. k nájomnej zmluve (Mantra) Dodatok-c.-5-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
Kupna zmluva - kosačky (Lestech) Kúpna zmluva - kosacky LESTECH.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (Dopravné projekty & inžiniering s.r.o.) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.pdf
Dodatok č. 8 k zmluve o využívaní stĺpov (DSI DATA s.r.o.) Dodatok č. 8 k Zmluve o využívaní stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia optických káblov v meste Prievidza - DSI DATA.pdf
Nájomná zmluva a ponechaní veci (nehnuteľnosti) do dočasného užívania (Steffi s.r.o.) Nájomná zmluva Steffi s.r.o,.pdf
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (Vladimír Borko - T613) Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - T613.pdf
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve (Vladimír Borko - T613) Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Vladimír Borko T-613.pdf
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (Vladimír Borko - T613) Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - T-613.pdf
Zmluva o dielo Ondrej Kmeť - Revmont Zmluva o dielo - Ondrej Kmeť REVMONT 2021.pdf
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve (Mantra) Dodatok-c.-4-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
Kúpna zmluva na predaj automobilu Toyota (Autocentrum Nitra spol. s.r.o.) Kupna zmluva na predaj automobilu Toyota.pdf
Nájomná zmluva - BC Prievidza s.r.o. Nájomná zmluva BC Prievidza 2021.pdf
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve (VIGEO TT s.r.o.) Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve VIGEO TT.pdf
Dodatok č. 33 ku Nájomnej zmluve pre verejné osvetlenie Dodatok č. 33 k NZ VO.pdf
Dodatok č. 19 ku Komisionárskej zmluve pre miestne komunikácie Dodatok č. 19 k KZ ČCE 193_2015_KM_2.4.1.pdf
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (Club 333 s.r.o.) Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - CLUB 333, s.r.o.pdf
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy - BK BC Prievidza Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy BK BC Prievidza.pdf
Dohoha o ukončení Komisionárskej zmluvy (Zoja Briatková) Dohoda o ukončení KZ - Zoja Briatková.pdf
Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu P4240_2020.pdf
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve (VIGEO s.r.o.) Dodatok č. 4_ k Nájomnej zmluve VIGEO, s.r.o.pdf
Úplné znenie nájomnej zmluvy pre pohrebiská č. 22/2020 (Mesto Prievidza) Úplné znenie NZ č.22_20.pdf
Úplné znenie komisionárskej zmluvy - zimný štadión (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ zimný štadión 2020.pdf
Úplné znenie komisionárskej zmluvy - verejné osvetlenie (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ VO 2020.pdf
Úplné znenie komisionárskej zmluvy - krytá plaváreň (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ plaváreň 2020.pdf
Úplné znenie komisionárskej zmluvy pre športoviská (Mesto Prievidza) Úplné znenie KZ športoviská 2020.pdf
Úplné znenie nájomnej zmluvy č. 26/20 - zimný štadión Úpné znenie NZ zimný štadión č.26_20.pdf
Úplné znenie nájomnej zmluvy č. 25/20 - verejné osvetlenie (Mesto Prievidza) Úplné znenie NZ verejné osvetlenie č.25_20.pdf
Úplne znenie nájomnej zmluvy č. 24/20 -krytá plaváreň (Mesto Prievidza) Úplné znenie NZ plaváreň č.24_20.pdf
Úplné znenie nájomnej zmluvy č.23/20 Úplné znenie NZ športoviská č.23_20.pdf
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (Ján Kočka) Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - Ján Kočka.pdf
Dohoda o dočasnom užívaní parkovacích miesta Dlhá ul. OSBD Dohoda o docasnom uzivani parkovacich miesta Dlha OSDB.pdf
Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov (TOPSET Solutions s.r.o.) Zmluva o dielo TOPSET Solutions.pdf
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov - VIGEO TT s.r.o. Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve VIGEO TT.pdf
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve nebytových priestorov -VIGEO s.r.o. Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve VIGEO .pdf
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - Martin Džubinský (Mantra) Dodatok-c.-3-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok-c.-2-k-Najomnej-zmluve-Martin-Dzubinsky-MANTRA.pdf
Dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom úvere Dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom uvere č. 1360 2018 UZ.pdf
Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - SUN wines s.r.o.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - SUN wines s.r.o.pdf
Zmluva o nájme zariadenia - PHOENIX EU s.r.o. Phoenix EU - TSMPD nájomná zmluva 2020 - zber lístia.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorovMartin Džubinský - MANTRA, Ulica Ľ. Ondrejova 851/34, 97101 Prievidza (IČO: 53087666) Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Martin Džubinský - MANTRA.pdf
Kúpna zmluva - Plošina Kúpna zmluva - plošina 2020.pdf
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov (Ján Gajda)Ján Gajda, Poľná ulica 491/44, 97101 Prievidza (IČO: 33787158) Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - Ján Gajda.pdf
Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií (Domanik Ján - STS, s.r.o.)Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264)150,00 EUR DomanikTraktor zmluva 2020 2021návrh).pdf
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (DSI DATA, a.s.)DSI DATA, a.s. (IČO: 36399493) Zmluva o poskytovani verejných služieb DSI Data.pdf
Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve č. 35/2013 zo dňa 30.12.2013 (Mesto Prievidza)Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza (IČO: 00318442) Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve - PS.PDF
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014 (Mesto Prievidza)Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza (IČO: 00318442)42 320,00 EUR Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve - CMPZ.PDF
Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.3.2015 (Mesto Prievidza)Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza (IČO: 00318442) Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve - MK.PDF
Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 24.01.2012 (Mesto Prievidza)Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza (IČO: 00318442) Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve - VZ.PDF
Dodatok č. 32 ku zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku (Mesto Prievidza)Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza (IČO: 00318442) Dodatok č. 32 k nájomnej zmluve - VO.PDF
Rámcová dohoda č. Z202026521_Z (EUROMAR spol. s r.o.)EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054)41 900,00 EUR Príloha č.3 Zmluva č. Z202026521_Z.pdf