Transparentnosť spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Hospodárenie spoločnosti

Zistiť viac

Spoločenská zmluva spoločnosti

Zistiť viac

Organizačná štruktúra spoločnosti

Zistiť viac

Etický kódex spoločnosti

Zistiť viac

Protikorupčný program

Zistiť viac

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zistiť viac

Poskytnutie 2% z daní spoločnosti

Zistiť viac

Predaj a prenájom majetku spoločnosti

Zistiť viac