Infraštruktúramesta Prievidza

Parkovanie v centre Prievidze

Spoločnosť prevádzkuje a spravuje na území mesta Prievidza platené parkovisko na ulici A. Hlinku a Centrálnu mestskú parkovaciu zónu (CMPZ).

Zistiť viac

Miestne komunikácie

Naša spoločnosť má v správe miestne komunikácie vo vlastníctve mesta.

Zistiť viac

Verejné osvetlenie mesta Prievidza

Verejné osvetlenie dodáva Prievidzi tú správnu atmosféru, či už vo sviatočnom období, pri osvetľovaní mestských pamiatok, budov, chodníkov alebo ciest.

Zistiť viac

Mestský rozhlas mesta Prievidza

Keďže mestský rozhlas slúži ako varovný a informačný systém obyvateľstva, patrí k najdôležitejším častiam infraštruktúry nášho mesta.

Zistiť viac

Digitálna technická mapa mesta

Digitálna technická mapa mesta Prievidza je nástrojom podrobnej a adresnej lokalizácie konkrétnych objektov a inžinierskych sietí v meste.

Zistiť viac