Vonkajšie športoviskáv meste Prievidza

Futbalové ihriská

Mestská krytá plaváreň slúži prievidzskej verejnosti na voľno časové aktivity, športovým triedam na plavecké výcviky, na športové vyžitie a na rozvoj plaveckého športu.

Zistiť viac

Basketbalové ihriská

Viacúčelová športová hala v Prievidzi pozostáva z viacerých priestorov, ktoré slúžia rôznemu využitiu, od basketbalu a volejbalu cez zápasenie a gymnastiku až po organizovanie koncertov a iných nešportových podujatí.

Zistiť viac

Volejbalové ihriská

Svojim vybavením slúži prievidzský futbalový štadión predovšetkým k tréningovému procesu a zápasovej činnosti, no taktiež aj na organizovanie rôznych športových podujatí.

Zistiť viac

Tenisové ihriská

Zistiť viac

Stolno-tenisové ihriská

Zistiť viac

Petangové ihriská

Zistiť viac

Workoutové / posilňovacie ihriská

Zistiť viac

Skateparky

Zistiť viac