Digitálna technická mapa mesta Prievidza

Digitálna technická mapa mesta Prievidza je nástrojom podrobnej a adresnej lokalizácie konkrétnych objektov a inžinierskych sietí v meste.

Digitálna technická mapa mesta Prievidza (ďalej len “DTM”) je nástrojom podrobnej a adresnej lokalizácie konkrétnych objektov a inžinierskych sietí, ktorá slúži ako mapová podpora pri územných konaniach a rozhodnutiach, pri záberoch verejných priestranstiev, pri rôznych povoľovacích procesoch, ako vizualizačná podpora pri procesnom riadení a spracovaní agendy.

DTM je spracovaná podľa schváleného metodického a technologického postupu, ako záväznej normy pre celé územie Prievidze.

Údaje DTM sa poskytujú formou užívateľských výstupov. Obsahom užívateľských výstupov sú údaje o objektoch a inžinierskych sieťach na zadanom území. Užívateľ určuje výber objektov, výber údajov o týchto objektoch a vymedzuje príslušnú časť územia.

Aktuálne informácie z infraštruktúry mesta Prievidza

Ponuka služieb

Cenník služieb

Výstup z digitálnej technickej mapy mesta

na digitálnom médiu
30 € / snímka
na papieri formátu A4
15 € / snímka

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Cenník je platný od 1.2.2022.