Verejné osvetlenie mesta Prievidza

Verejné osvetlenie dodáva Prievidzi tú správnu atmosféru, či už vo sviatočnom období, pri osvetľovaní mestských pamiatok, budov, chodníkov alebo ciest.

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. zabezpečujú prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia na území mesta Prievidza. V rámci svojich aktivít v oblasti verejného osvetlenia TSMPD s.r.o. zmodernizovali a zároveň zefektívnili systém verejného osvetlenia v meste.

Keďže verejné osvetlenie patrí k najdôležitejším a nevyhnutným prvkom života každej obce, TSMPD s.r.o. kladú veľký dôraz na kvalitu svojich služieb v tejto oblasti a svojou činnosťou dodávajú Prievidzi tú správnu atmosféru, či už je to vo sviatočnom období, pri osvetľovaní mestských pamiatok, budov, chodníkov, či ciest. Okrem zvýšeného komfortu tak dbajú aj o bezpečnosť obyvateľov.

Do činnosti TSMPD s.r.o. patrí najmä správa 3 900 svetelných bodov na území mesta. TSMPD s.r.o. v oblasti systému verejného osvetlenia takisto zabezpečuje:

  • prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,
  • odstraňovanie zistených nedostatkov a porúch na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii,
  • vianočnú a inú príležitostnú (slávnostnú) výzdobu mesta,
  • prípojky rozvodov el. energie na kultúrne, športové a iné akcie usporiadané mestom Prievidza alebo inými osobami, ako aj zabezpečenie osvetlenia prevádzkových priestorov týchto akcií,
  • osvetľovanie kultúrnych pamiatok a význačných objektov na území mesta Prievidza,
  • vytyčovanie trás verejného osvetlenia,
  • reguláciu spotreby el. energie v rámci stanovenej intenzity.

Aktuálne informácie ohľadom verejného osvetlenia

Cenník služieb

Prenájom vysokozdvižných
plošín

prenájom plošiny
45 € / hodina
doprava na miesto/z miesta určenia
1,00 € / km

Trasovanie vedení

trasovanie (vytýčenie) siete verejného osvetlenia
40 € / hodina
práca elektrikára
15 € / hodina

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. Cenník je platný od 1.2.2023.

Hlásenie poruchy na verejnom osvetlení