Verejné obstarávania

Zverejňovanie dokumentov
NázovPopisDokumentyPrijatéUpravené
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách bežne dostupných na trhu za 3. Q. 2020 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZREALIZOVANÝCH ZÁKAZKÁCH 2020. - EKSdoc.pdf
27. októbra 202030. októbra 2020
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q. 2020 - 2. časť Súhrnná správa - 2. časť.pdf
27. októbra 202030. októbra 2020
Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q. 2020 - 1. časť Súhrnná správa - 1. časť.pdf
27. októbra 202030. októbra 2020