Poskytnutie 2% z daní spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Za rok 2019

Združenie K-2000
42,83 €

Za rok 2018

Združenie K-2000
27,95 €

Za rok 2017

Združenie K-2000
205,22 €

Za rok 2016

žiadny podporený subjekt, nakoľko hospodárskym výsledkom spoločnosti bola strata