Cenníky spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Zimný štadión

Krytá plaváreň

Športová hala

Futbalový štadión

Miestne komunikácie

Verejná zeleň

Verejné osvetlenie

Digitálna technická mapa

Pietne služby

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii

(verejné osvetlenie, miestne komunikácie, verejná zeleň)

25 € / kus

Zobraziť žiadosť