Profil obstarávateľa Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Profil obstarávateľa na Úrade pre verejné obstarávanie

Zobraziť profil obstarávateľa na uvo.gov.sk