Miestne komunikácie mesta Prievidza

Naša spoločnosť má v správe miestne komunikácie vo vlastníctve mesta.

Naša spoločnosť má v správe miestne komunikácie vo vlastníctve mesta.

Aktuálne informácie z infraštruktúry mesta Prievidza

Ponuka služieb

Strojové čistenie komunikácií, chodníkov, parkovísk a odstavných plôch

Vysprávky trhlín (zalievanie škár), opravy komunikácií po rozkopávkach

Hlásenie poruchy na miestnych komunikáciach