Miestne komunikácie mesta Prievidza

Naša spoločnosť má v správe miestne komunikácie vo vlastníctve mesta.

Naša spoločnosť má v správe miestne komunikácie vo vlastníctve mesta.

Aktuálne informácie z infraštruktúry mesta Prievidza

Ponuka služieb

Strojové čistenie komunikácií, chodníkov, parkovísk a odstavných plôch

Vysprávky trhlín (zalievanie škár), opravy komunikácií po rozkopávkach

UNC, traktorbager, vozidlá s hydraulickou rukou do 3,5t/nad 3,5t

Cenník služieb

Stiahnuť aktuálny cenník

Hlásenie poruchy na miestnych komunikáciach

  Ponuka služieb

  Cenník služieb

  Predplatená parkovacia karta
  v hodnote 10 €
  10 €
  v hodnote 21 €
  20 €
  v hodnote 55 €
  50 €
  Pokuta za stratu parkovacej karty na parkovisku na Ul. A. Hlinku
  10 €

  Centrálna mestská parkovacia zóna (CMPZ)

  Platba cez SMS*
  prvá hodina
  0,30 € / hodinu
  druhá a ďalšie hodiny
  0,70 € / hodinu
  Platba Jednorázovou parkovacou kartou
  0,70 € / hodinu
  Rezidentská parkovacia karta
  pre obyvateľov, prvá
  10 € / bytovú jednotku / rok
  pre obyvateľov, druhá
  60 € / bytovú jednotku / rok
  pre obyvateľov, tretia a ďalšie
  180 € / bytovú jednotku / rok
  pre podnikateľov, prvá
  150 € / sídlo alebo prevádzku / rok
  pre podnikateľov, druhá a ďalšie
  300 € / sídlo alebo prevádzku / rok
  pre návštevu**
  6 € / 7 dní (1 kus)

  Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Cenník je platný od 1.2.2019.
  * SMS môže byť zaslaná len z čísel slovenských operátorov.
  ** Maximálne 4 karty na bytovú jednotku na rok.