Mestský rozhlas mesta Prievidza

Keďže mestský rozhlas slúži ako varovný a informačný systém obyvateľstva, patrí k najdôležitejším častiam infraštruktúry nášho mesta.

TSMPD s.r.o. zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravu mestského rozhlasu od 1.8.2014. Keďže mestský rozhlas slúži ako varovný a informačný systém obyvateľstva, patrí k najdôležitejším častiam infraštruktúry nášho mesta.

V katastrálnom území Prievidza sa mestský rozhlas skladá zo 74 kusov tzv. bezdrôtových hlásičov VISO. V prímestských častiach je mestský rozhlas riešený pomocou 100V káblového vedenia a tlakových reproduktorov.

Centrálny dispečing sa nachádza naďalej na mestskej polícii a vysielanie zabezpečuje mestský úrad Prievidza.

Aktuálne informácie z infraštruktúry mesta Prievidza

Hlásenie poruchy na mestskom rozhlase