Krytá plaváreň Prievidza

Mestská krytá plaváreň slúži prievidzskej verejnosti na voľno časové aktivity, športovým triedam na plavecké výcviky, na športové vyžitie a na rozvoj plaveckého športu.

Prevádzkové hodiny

Pondelok - piatok: 7:30 - 19:30

Sobota - nedeľa: 8:30 - 19:30

Technická prestávka: 12:00 - 13:00

Posledný vstup do bazéna: 18:15

Posledný odchod z bazéna: 19:15

Mestská krytá plaváreň, ktorú prevádzkujú Technické služby mesta Prievidza s.r.o., slúži prievidzskej verejnosti na voľno časové aktivity, športovým triedam na plavecké výcviky, na športové vyžitie a na rozvoj plaveckého športu. Plavecký bazén v novej plavárni má rozmery 25m x 12m.

Hĺbka vody je od 1,2 m do 1,8 m. Plavecký bazén zaručuje svojim návštevníkom kryštálovo čistú, priezračnú a zdravotne nezávadnú vodu bez zápachu chlóru a hygienické prostredie sa nachádza v priestoroch celej plavárne.

Čistota vody a prostredia je zabezpečovaná okrem iného aj prostredníctvom sanitárneho dňa, ktorý sa uskutočňuje každý prvý pondelok v mesiaci. V tento deň je zabezpečené čistenie bazénu, haly aj ostatných priestorov. Komplexná hygiena a údržba celého areálu je realizovaná pravidelne dvakrát ročne. V tomto čase je vykonané aj vypustenie celého bazéna. Nad hygienou v prievidzskej krytej plavárni vykonáva dohľad Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Raz ročne je krytá plaváreň uzatvorená z dôvodu prerušenia dodávky tepelnej energie. Odstávka je v trvaní jedného týždňa. Okrem vyššie uvedených výluk je prievidzská krytá plaváreň otvorená celoročne aj počas víkendov, to znamená približne 5 200 hodín/ročne.

Poučenie pre návštevníkov
Prevádzkový poriadok

Kalendár a otváracie hodiny pre verejnosť

Cenník služieb

Vstup do plavárne
- Jednorázový

Dospelí
2,00 € / hodina
Študenti stredných škôl
1,80 € / hodina
Deti do 15 rokov
ZŤP dospelí a deti
1,20 € / hodina
Dôchodcovia nad 65 rokov
Dobrovoľní darcovia krvi (držitelia Jánskeho plakety)
1 € / hodina
Dobrovoľní darcovia krvi (držitelia minimálne striebornej plakety s trvalým pobytom na území mesta Prievidza)
Vstup voľný
Rodinný vstup pre 2 dospelých a 2 deti
6,00 € / hodina
Rodinný vstup pre 2 dospelých a 1 dieťa
5,00 € / hodina
Skupinový vstup pre minimálne 15 ľudí (maximálne 15 ľudí na 1 dráhu)
1,20 € / hodina / osoba

Vstup do plavárne
- Permanentky

Mesačná permanentka
26,00 €
Permanentka na 10 vstupov pre dospelých
15,00 €
Permanentka na 10 vstupov pre deti do 15 rokov a ZŤP
8,00 €

Iné

Latexová kúpacia čiapka
1,50 €
Igelitová kúpacia čiapka
0,70 €
Záloha za kľúč od skrinky
2,00 €
Aerosolový morský kúpeľ
1,00 €

Individuálne požiadavky budú riešené na základe vzájomnej dohody. Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Cenník je platný od 1.2.2019.