Životné prostrediemesta Prievidza

Verejná zeleň mesta Prievidza

Okrem faktu, že verejná zeleň je na území mesta miestom krátkodobej rekreácie, má významnú psychologickú, estetickú a hygienicko-zdravotnú funkciu.

Zistiť viac