Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Spravujeme majetok mesta Prievidza

Sme mestská spoločnosť, ktorá spravuje verejné priestory a majetok mesta Prievidza. Pod našou správou je mestská zeleň, verejné osvetlenie a svetelná signalizácia, parkoviská, športové areály, údržba miestnych komunikácií, digitálna technická mapa mesta, mestský rozhlas a iné.

Transparentnosť

Zistiť viac

Zmienky v médiách

Najnovšie aktuality od Technických služieb mesta Prievidza

Zobraziť všetky aktuality