Kontaktné údaje

Identifikačné a fakturačné údaje

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Sídlo: Mariánska ulica 17, 971 01 Prievidza
Konateľ: Ing. Marián Bielický
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 2223/R.

Štatutárny orgán

Ing. Marián Bielický, konateľ

Stiahnuť životopis

Kontrolný orgán – dozorná rada

Ing. Ľuboš Jelačič, člen dozornej rady
MVDr. Vladimír Petráš, člen dozornej rady
Mgr. Libor Mokrý, člen dozornej rady
Mgr. Peter Krško, člen dozornej rady

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba: SOMI Systems a.s.
Email: zodpovednaosoba@somi.sk

Informácie o ochrane osobných údajov

Kancelária

Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: info@tsmpd.sk

Nahlasovanie nekalých praktík a korupčnej činnosti

Telefón: 046/542 24 12
Email: info@tsmpd.sk

Hlásenie môžete taktiež podať poštou alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Zasielanie infožiadostí

Verejná zeleň

Zodpovedný vedúci: Ing. Silvia Masariková
Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: verejnazelen@tsmpd.sk
Prevádzka: Mariánska ulica 17, Prievidza (Zimný štadión)

Pietne služby

Zodpovedný vedúci: Helena Dadíková
Prevoz zomrelých (NONSTOP): 0910 500 990
Telefón: 046/541 34 13
Fax: 046/542 24 13
Email: cintorin@tsmpd.sk
Prevádzka: Mariánska ulica 55, 971 01 Prievidza

Verejné osvetlenie

Zodpovedný vedúci: Ing. Jozef Fábik
Telefón: 046/542 24 12
Zelená linka: 046/542 46 95
Fax: 046/542 24 13
Email: verejneosvetlenie@tsmpd.sk

Mestský rozhlas

Digitálna mapa mesta

Zodpovedný vedúci: Ing. Jozef Fábik
Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: verejneosvetlenie@tsmpd.sk

Parkovanie v centre

Zodpovedný vedúci: Ing. Roman Bartoš
Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: parkovanie@tsmpd.sk

Navštíviť parkovanieprievidza.sk

Miestne komunikácie

Zodpovedný vedúci: Ing. Roman Bartoš
Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: miestnekomunikacie@tsmpd.sk

Zimný štadión

Zodpovedný vedúci: Slavomír Mjartan
Vrátnica: 0915 496 631
Kancelária vedúceho: 046/542 24 12
Vedúci: 0915 496 625
Fax: 046/542 24 13
Email: sportoviska@tsmpd.sk
Prevádzka: Bojnická cesta 32, 971 01 Prievidza

Futbalový štadión

Zodpovedný vedúci: Miroslav Oršula
Vedúci: 0915 496 626
Fax: 046/542 24 13
Email: sportoviska@tsmpd.sk
Prevádzka: Športová 39, 971 01 Prievidza

Krytá plaváreň

Zodpovedný vedúci: Miroslav Oršula
Telefón: 046/543 82 67
Pokladňa: 0911 039 498
Vedúci: 0915 496 626
Fax: 046/542 24 13
Email: sportoviska@tsmpd.sk
Prevádzka: S.Chalupku, III.ZŠ 829/1, 971 01 Prievidza

Športová hala

Zodpovedný vedúci: Ing. Branislav Bucák
Vrátnica: 046/543 91 79
Vedúci: 0911 080 287
Fax: 046/542 24 13
Email: sportoviska@tsmpd.sk
Prevádzka: Ul. Olympionikov, 971 01 Prievidza

Detské zariadenia, ihriská a lavičky

Zodpovedný vedúci: Slavomír Mjartan
Kancelária vedúceho: 046/542 24 12
Vedúci: 0915 496 625
Fax: 046/542 24 13
Email: sportoviska@tsmpd.sk

Všeobecný kontaktný formulár