Kontaktné údaje

Identifikačné a fakturačné údaje

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Sídlo: Mariánska ulica 17, 971 01 Prievidza
Konateľ: Ing. Marián Bielický
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 2223/R.

Štatutárny orgán

Ing. Marián Bielický, konateľ

Stiahnuť životopis

Kontrolný orgán – dozorná rada

Ing. Ľuboš Jelačič, člen dozornej rady
MVDr. Vladimír Petráš, člen dozornej rady
Mgr. Libor Mokrý, člen dozornej rady

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba: SOMI Systems a.s.
Email: zodpovednaosoba@somi.sk

Informácie o ochrane osobných údajov

Kancelária

Telefón: 0915 496 620
Email: info@tsmpd.sk

Nahlasovanie nekalých praktík a korupčnej činnosti

Telefón: 0917 267 670
Email: info@tsmpd.sk

Hlásenie môžete taktiež podať poštou alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Zasielanie infožiadostí a nahlasovanie podnetov

Telefón: 0917 267 670
Email: info@tsmpd.sk

Verejná zeleň

Zodpovedný vedúci: Ing. Silvia Masariková
Telefón: 0911 715 455
Email: verejnazelen@tsmpd.sk
Prevádzka: Mariánska ulica 17, Prievidza

Pietne služby

Zodpovedný vedúci: Ing. Ľuboš Jelačič
Prevoz zomrelých (NONSTOP): 0910 500 990
Telefón: 0911 042 518
Email: cintorin@tsmpd.sk
Prevádzka: Mariánska ulica 55, 971 01 Prievidza

Verejné osvetlenie

Digitálna mapa mesta

Mestský rozhlas

Zodpovedný vedúci: Mgr. Patrik Mokrý
Telefón: 0915 496 622
Email: verejneosvetlenie@tsmpd.sk

Parkovanie v centre

Zodpovedný vedúci: Ing. Roman Bartoš
Telefón: 0908 553 844 alebo 0917 267 670
Email: parkovanie@tsmpd.sk

Navštíviť parkovanieprievidza.sk

Miestne komunikácie

Zodpovedný vedúci: Ing. Roman Bartoš
Telefón: 0908 553 844
Email: miestnekomunikacie@tsmpd.sk

Zimný štadión

Zodpovedný vedúci: Ing. Branislav Bucák
Vrátnica: 0915 496 631
Vedúci: 0911 080 287
Email: sportoviska@tsmpd.sk
Prevádzka: Bojnická cesta 32, 971 01 Prievidza

Futbalový štadión

Zodpovedný vedúci: Miroslav Oršula
Vedúci: 0915 496 626
Email: sportoviska@tsmpd.sk
Prevádzka: Športová 39, 971 01 Prievidza

Krytá plaváreň

Zodpovedný vedúci: Miroslav Oršula
Pokladňa: 0911 039 498
Vedúci: 0915 496 626
Email: sportoviska@tsmpd.sk
Prevádzka: S.Chalupku, III.ZŠ 829/1, 971 01 Prievidza

Športová hala

Zodpovedný vedúci: Ing. Branislav Bucák
Vedúci: 0911 080 287
Email: sportoviska@tsmpd.sk
Prevádzka: Ul. Olympionikov, 971 01 Prievidza

Detské zariadenia, ihriská a lavičky

Zodpovedný vedúci: Ing. Branislav Bucák
Telefón: 0911 080 287
Email: sportoviska@tsmpd.sk

Zberný dvor

Zberný dvor T+T, a.s.
Sídlo: Garážová 1, 971 01 Prievidza
Telefón: 902 721 576
Web: www.t-t.sk

Prevádzkový čas zberného dvora:
Pondelok: 8:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 16:00
Štvrtok: 8:00 – 16:00
Piatok: 8:00 – 16:00
Sobota: 8:00 – 13:00
Nedeľa: neprevádzkuje sa

Všeobecný kontaktný formulár