Sme Technické služby mesta Prievidza

Sme mestská spoločnosť, ktorá spravuje verejné priestory a majetok mesta Prievidza. Pod našou správou je mestská zeleň, verejné osvetlenie a svetelná signalizácia, parkoviská, športové areály, údržba miestnych komunikácií, digitálna technická mapa mesta, mestský rozhlas a iné.

Ako vám dnes pomôžeme?

Otváracie hodinya obsadenosťšportovísk

Pod našu správu patrí aj zimný štadión, krytá plaváreň, športová hala, futbalový štadión a mobilná ľadová plocha na hlavnom námestí. Pozrite si otváracie hodiny a prehľadný kalendár podujatí a obsadenosti jednotlivých športových areálov.

Zobraziť všetky športoviská

Aktuality od Technických služieb mesta Prievidza

Čo sa práve deje v našom meste

INFORMÁCIA o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas jesenných sviatkov * okt. – nov. 2020

Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb oznamuje verejnosti OSOBITNÉ OTVÁRACIE HODINY pre návštevníkov cintorínov na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici a v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

POKYNY k účasti na pohrebných obradoch v Prievidzi

Na základe konzultácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach zo dňa 12.10.2020
Vám oznamujeme, že na pohrebných obradoch v Dome smútku na Mariánskej ul. č. 55 v Prievidzi
a domoch rozlúčky na území mesta Prievidza ( Hradec, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka)
sa môže zúčastniť maximálne 1 osoba na 15 m2 plochy miestnosti.

UPOZORNENIE na vkladanie urien do hrobov a urnových schránok pre pohrebné služby a kamenárske firmy

Správa cintorína v Prievidzi Vás upozorňuje na problém, ktorý sa stále častejšie vyskytuje a preto Vás prosíme a vyzývame k spolupráci !
Pri návšteve cintorínov v k. ú. Prievidza nás žiadajú občania, aby sme im našli hrobové miesto, kde majú pochovaného, resp. uloženého člena rodiny, známeho, priateľa…

Partneri Technických služieb mesta Prievidza