Menu Close

Osobnosti prievidzských cintorínov

  • Mestský cintorín, Mariánska 55,  hroby v „starom cintoríne“ označované

veľkým písmenom (sekcia) a číslom hrobového miesta

  • Necpalský cintorín na Veľkonecpalskej ceste (pôvodne Necpaly nad Nitrou )
  • Cintoríny v prímestských častiach – bývalých obciach Veľká Lehôtka,

Malá Lehôtka, Hradec

  • Židovský cintorín v lokalite Banská cesta na okraji Prievidze

 

Ján BARGÁR  ( 7.febr.1884 – 25. febr.1961 )

kominársky majster, amatérsky archeológ,                        hrob G – 525

 

Ján BENDÍK ( 14. sept.1899 – 14. sept. 1987 )

notár, verejný činiteľ, organizátor,                                         hrob A – 85

 

Jozef BIENENSTOCK ( 2. pol. 19. stor. – 1938 )

podnikateľ, obchodník                                                          Židovský cintorín

 

Koloman BREŠTENSKÝ ( 18. okt. 1864 – 7.apr. 1924 )

politik, bankár, verejný činiteľ                                                 hrob A – 45

 

Peter BUBLIAK ( 20. nov.1897 – 4. okt. 1954 )

pedagóg, verejný činiteľ, organizátor                                  hrob A – 577

 

Ján CACHOVAN  (21. febr. 1903  – 20.jan. 1955)

pedagóg, verejný činiteľ, publicista                               Necpalský cintorín

 

MUDr. Ján ČVIKOTA ( 16. mája 1861 – 13. nov. 1924 )

lekár, národovec, verejný činiteľ                                              hrob F – 26

 

Anton DAUBNER  (* 1863 – 10. aug. 1938 )

živnostník, národovec                                                              hrob G – 108

 

Štefan DROZD ( 23. dec. 1907 – 7. febr. 1979 )

literárny historik, cirkevný hodnostár                          cintorín v Hradci

 

Juraj ĎURJAK  ( * 1819,resp. 1820 – 1887 )

notár, verejný činiteľ                                                                hrob A – 30

 

Alojz ENGLIŠ ( 13. nov. 1888 – 1.Júla 1949)

staviteľ, stavebný podnikateľ                                                   hrob G – 13

 

Florián ERTL ( 26. apr. 1927 – 16. okt. 2003 )

pernikár, riaditeľ Technických služieb, amatérsky umelec hrob B – 84

 

Jozef ERTL ( 5. mája 1885 – 3. nov. 1946 )

medovnikársky majster                                                              hrob B – 85

 

Mikuláš FABIŠ  ( 9. dec. 1921 – 5. apr. 1985 )

osvetový pracovník, ochotnícky divadelník, režisér          hrob B – 430

 

Martin FALEŠNÍK ( 7.apr. 1891 – 25. aug. 1978 )

ovocinár, šľachtiteľ, organizátor, výskumný pracovník      hrob A – 506

 

Ing. Ján FARBIAK  (30. marca 1927 – 26. febr. 2004)

stredoškolský profesor a diakon                hrobka v „novom cintoríne“

 

Jozef FEDORA   (8. marca 1910 – 26. sept. 1975 )

pedagóg, výtvarník                                                                    hrob D – 14

 

Ľudovít FILATZ  (* 1853 – 11. okt. 1930 )

pedagóg, ekonóm, verejný činiteľ                                          hrob F – 304

 

Ján FINTORA  ( 28. nov. 1891 – 27. aug.1960 )

kinooperátor, organizátor odboja                                          hrob B – 45

 

Ferdinand FURDEK ( 3. jan. 1822 – 5. júla 1896 )

pedagóg, mecén                     hrob pri vchode do Mariánskeho kostola

 

Ing. František GREGOR  (31. dec. 1924 – 30. okt. 1974 )

chemik, vedec                                                                             hrob G – 117

 

Imrich GREGOR  ( 5. jan. 1863 – 4. jan. 1936 )

okresný notár, verejný činiteľ                                                   hrob A – 665

 

MUDr. Aladár GRUBER  ( * 1870 – 11. júla 1942 )

okresný lekár                                                                              hrob G – 142

 

Juraj GRAMANTÍK  (28. apr. 1848 – 26. sept. 1916)

kňaz, národný pracovník, spisovateľ                                         hrob G – 2

 

Ján GROS  ( 10. apr. 1913 – 13. marca 1998 )

typograf, letec, politický pracovník                    „nový cintorín“ – rad 21

 

Michal HARANGOZÓ  ( 28. sept. 1898 – 17. dec. 1932 )

notársky tajomník, osvetový pracovník                              hrob G – 386

 

Július Móric HEUMANN  (21. jan. 1883 – 5. okt. 1961 )

podnikateľ, továrnik, organizátor                                          hrob F – 286

 

Martin HOJIČ ( 6. sept. 1845 – 15.febr. 1912 )

kňaz, jazykovedec, spisovateľ, národovec                            hrob A – 32

 

Juraj HONIŠ ( 15. jan. 1841 – 17. dec. 1897 )

národohospodár, organizátor                                                hrob A – 664

 

Jozef CHURA, SchP.  ( 11. okt. 1893 – 10. sept. 1969 )

piarista, pedagóg   hrob A – 435

 

Antonín JAKEŠ ( 29. apr. 1889 – 16. febr. 1938)

chemik, verejný činiteľ, obchodník                                       hrob G – 571

 

Msgr. Ján JAVORKA ( 3. mája 1884 – 1. dec. 1949 )

pápežský komorník, pedagóg                                              hrob A – 466

 

Michal JURIŠ  ( 16. sept.1825 – 1. júla 1901 )

kňaz, politik, organizátor verejného života                         hrob A – 689

 

Urban KARDOŠ  ( 23. mája 1890 – 1. dec. 1966 )

obchodník , podporovateľ osvety                            „novýcintorín“ – rad 15

 

Samuel KELLERMANN  ( 26. júna 1825 – 1. júla 1901 )

obchodník, verejný činiteľ                                              Židovský cintorín

 

Ing. Ján KOSTKA (8. júna 1938 – 25. júna 2003 )

športovec, manažér, riaditeľ NCHZ                       „novýcintorín“ – rad 4

 

MUDr. Anton KOVALČÍK  ( * 1863 – 9. júna 1015 )

lekár, organizátor                                                                     hrob  F – 305

 

Florián KOZDERKA ( * 1853 – 3. nov.1023 )

úradník, verejný činiteľ, národovec                                      hrob G – 369

 

Gregor KRÁLIK ( 21. marca 1891 – 7. aug. 1973)

roľník, amatérsky archeológ                                                   hrob A – 585

 

Milan KUCHÁRIK (9. marca 1932 – 29.apr. 1984 )

divadelný režisér, herec                                                         hrob G – 73

 

Mgr. Pavol LANČARIČ  ( 3. júla 1935 – 21. mája 2005)

pedagóg                                                                     „novýcintorín“ – rad 33

 

Ján LENDVAI – LUŠNÁK ( 9.okt. 1881 – 19. aug. 1931 )

pedagóg, prírodovedec, spisovateľ                                      hrob   A – 662

 

Prof. Emil LIEBENBERGER    (28. mája 1910 – 27. aug. 1998 )

pedagóg, osvetový pracovník, dirigent  – zbormajster            urnový háj

 

JUDr. Albert LEXMANN  (7. mája 1907 – 15. aug. 1978)

právnik, verejný činiteľ, organizátor                 „nový cintorín“,  rad 23

 

Ján MEČIAR  ( 5. nov. 1914 – 8. mája 1993 )

pedagóg, amatérsky fotograf                                       hrob F – 298

 

ThDr. Kamil MEČIAR  (17. aug. 1912 – 26. febr. 2002 )

teológ, spisovateľ, prekladateľ                                    hrob A – 278

 

Mileta MELKUŠOVÁ  ( 30. aug. 1875 – 12. apr. 1942 )

predstavená kláštora, organizátorka                                hrob A – 660

 

Jozef MIHÁL  ( 23. jan. 1922  – 26. mája 2003)

organizátor tenisového hnutia                                            hrob F – 23

 

Gejza MOLNÁR ( 30. aug. 1882 – 23. sept. 1941 )

notársky riaditeľ, spolkový pracovník                                 hrob A – 600

 

Tibor  MURKO  ( 2. okt. 1936 – 10. júna 1994 )

maliar, grafik                                                                        hrob B – 146

 

VieraNEDELJAKOVÁ  ( 10. júla 1938 – 17. júna 1991 )

tanečná pedagogička                                                          hrob A – 348

 

MVDr. Viliam NEUBERT  (12. apr. 1891 – 6. dec. 1957 )

veterinár, organizátor, osvetový pracovník                    hrob A – 574 

 

Anton NOVACKÝ(27. jan. 1865 – 24. mája 1942 )

finančný, osvetový a verejný pracovník                         hrob A – 652

 

prof. Ján Martin NOVACKÝ  ( 11. nov. 1899 – 19. aug. 1956 )

vysokoškolský profesor, botanik                                    hrob A – 652

 

JUDr. Koloman NOVACKÝ   ( 24. mája 1897 – 22. nov. 1969 )

advokát, včelársky odborník, organizátor                     hrob A – 652

 

JUDr. Ján NOVÁK   ( 16. nv. 1890 – 7. júla 1959 )

právnik, verejný činiteľ, organizátor, publicista                    hrob  A– 702

 

František ONDRUŠKA  (12. sept. 1921 – 24. okt. 2001 )

laický cirkevný pracovník                                                            hrob B – 123

 

Vojtech PEŇÁŠKA  ( 27. sept. 1900    – 19. júla 1965 )

pedagóg, osvetový pracovník                                                  hrob F – 92

 

Lukáš PETRÁŠ  ( 2. nov. 1894 – 25. marca 1966 )

kňaz, cirkevný historik, organizátor, pedagóg                  hrob A – 416

 

Michal PETRI  (* 16. stor. – 15. júla 1619 )

pedagóg, evanjelický kňaz                                            hrob v krypte kostola

 

Ján PIK ( 24. marca 1862 – 24. apríla 1931 )

verejný činiteľ, národovec                                                  hrob A – 697

 

Vladimír Walter PISSKO ( 25. marca 1910 – 28. marca 1967 )

pedagóg                                                                                 hrob A – 366

 

Juraj POLERECKÝ  ( 17.-18. st  – 10. febr. 1774)

mešťanosta, senátor, mecén            náhrobný kameň na múre bašty

 

Jozef PORÁZEK  ( 6.febr. 1862 – 31. marca 1925 )

obchodník, verejný činiteľ, národovec                                   hrob A – 581

 

Inocent PRIVITZER  ( 3. sept. 1926 – 4. marca 2003 )

turista – značkár, filatelista                                                      hrob A – 402

 

Ján REIS  (  10. mája 1920  – 3. mája 2013 )

ľudový umelec, výrobca bičov, remenár                               hrob F –  165

 

Vojtech REIS ( 27. okt. 1913 – 9. júna 2004 )

úradník, ochotnícky divadelník                                „nový cintorín“,  rad 23

 

František ROHÁČ  (* 1851 – 24. marca 1929 )

úradník, obchodník, národovec, verejný činiteľ                   hrob A – 91

 

Izidor ROSENTHAL   (* 1862 – 1912 )

obchodník                                                                           Židovský cintorín

 

Žigmund ROŽŇAI  (* 1871 – 1910)

ovocinár, organizátor                                                                    hrob F – 3

 

Jozef SANTORIS  ( * 18. stor. – 19. marca 1833 )

kňaz, mecén                                                          hrob v krypte farského kostola

 

Alexander SCHUT ( 27. júna 1932  – 28. júna 1993 )

novinár, organizátor športu                                         „nový cintorín“,  rad 121

 

Ján SILÁČEK (* 1703 – 1790 )

kňaz                                                                                     tabuľa na múre bašty

 

Ondrej SKLENKA (25. dec. 1895 – 16. apr. 1993 )

železničiar, rezbár – ľudový  umelec                         „nový cintorín“,  rad 42

 

Ernest SPORZON ( 28. jan. 1839 – 31. jan. 1936 )

právnik, verejný činiteľ, politik, mecén                                     hrob A – 705

Jozef STANČEK  ( 22. okt. 1864 – 13. júna 1947)

pedagóg, spisovateľ                                                                         hrob F – 47

 

Ladislav STANČEK  ( 7. febr. 1898 – 15. apr. 1979 )

pedagóg, hudoný skladateľ, zbormajster                                  hrob F – 47

 

Fridrich STRAUSS – BORSKÝ  ( 30. marca 1884 – 31. mája 1945 )

farmaceut, lekárnik                                                                       hrob A – 510

 

Ján SVITOK ( 17. júna 1897   – 27. sept. 1949 )

remeselník, organizátor protifašistického odboja                       hrob G – 15       

 

Peter ŠKOLNA ( 5. júla 1926 – 24. apr. 2003 )

technik, turista – značkár                                                               urnový háj

 

Jozef ŠKOPEC  (2. polovica 18. stor. – 19. stor.)  – 1. čestný občan Prievidze

cirkevný hodnostár, mecén      pamätná tabuľa  vo vstupe Mariánskeho kostola

 

Gejza TURBA  (25. júla 1882 – 30. júla 1960 )

úradník, amatérsky archeológ                                            hrob G – 4

 

Jozef UHLIAR ( 12. apr. 1888 – 8. nov. 1957 )

obchodník, verejný činiteľ                                                      hrob G – 122

 

Jozef VACULÍK ( 16. febr. 1884 – 1. mája 1953 )

finančný úradník, osvetový pracovník                                 hrob F – 184

 

Doc. Jozef VAVRO  (2. jan. 1910 – 15. sept. 1970 )

vysokoškolský pedagóg, jazykovedec, prekladateľ                  hrob  A – 156

 

Jolana VAVROVÁ  (13. dec. 1904 – 19. marca 1973 )

zdravotná sestra, organizátorka                                                 hrob A – 156

 

Ján VOJTYLA ( 5. jan. 1908 – 26. júla 1968 )

pedagóg, kultúrny pracovník                                                     hrob F – 110

 

Ľudovít WUNDER ( 26. mája 1889 – 10. júla 1974 )  

bankár, verejný činiteľ                                                                      hrob E – 7

 

Štefan WUNDER  (27. nov. 1893 – 8. okt. 1969 )      

obchodník, verejný činiteľ, organizátor                                      hrob F – 17

 

Ján ZÁNI  ( 28. apr. 1872 – 21. júna 1944 )

kňaz, spolkový činiteľ                                                                hrob A – 692

 

Dr. Ján ŽIRKO ( 27.nov. 1885 – 13. febr. 1955 )

pedagóg, kultúrny pracovník, verejný činiteľ                              hrob A – 45

 

 

 

Zostavila : Helena Dadíková, vedúca Strediska pietnych služieb TSMPD s.r.o., okt. 2014

Použitá literatúra : Osobnosti prievidzských cintorínov I.,II. – vydal MO MS Prievidza (2005,2006)

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy