Virtuálny cintorín mesta Prievidza

Často si  pri návšteve cintorína  vybavíme v pamäti príbuzného  alebo známeho,  ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť  jeho hrob  najmä na väčšom cintoríne  je  bez pomoci a rady  iných  niekedy skoro  nemožné.  Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov.     

Takáto informácia  sa dá však pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.  Naša obec má od  roku 2014 zverejnené   cintoríny na internete   v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálne cintoríny  je evidencia hrobových miest mesta, obce. Projekt bol realizovaný spoločnosťou  TOPSET Solutions s.r.o.  

Virtuálne cintoríny sú umiestnené na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na adrese www.prievidza.cintoriny.sk

Portál slúži nielen občanom  obce,  ale aj  širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní  zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách.  Portál je okrem slovenčiny  plnohodnotne  lokalizovaný  aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.

Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy.  Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych. Že  takáto forma spomienky má svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná dokazujú  desaťtisíce položených kytíc a zapálených sviečok. Portál poskytuje aj ďalšie zaujímavosti, ako je napr. príspevok k histórii a tradíciám pochovávania na Slovensku a v Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty, atď z pera uznávanej odborníčky na parkové úpravy cintorínov.

Odkaz  na sprístupnenie virtuálneho cintorína mesta Prievidza nájdete  vo forme linku v tomto príspevku. Prípadne po vstupe na web stránku  mesta Prievidza  kliknite na  príslušný link, alebo baner. Alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu www.prievidza.cintoriny.sk .

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy