Menu Close

Mesto začalo s masovou obnovou športovísk a ihrísk

Centrálne detské ihriská
Mamičky s mladými deťmi ocenia budovanie veľkých detských centrálnych ihrísk. Práce na   ihriskách sa začali v týchto dňoch. Predmetom   prác je dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky troch detských ihrísk ako vhodného a bezpečného priestoru pre rodiny s deťmi. Všetky tri ihriská budú oplotené a určené na voľnočasové aktivity pre deti vo veku od 3 do 12 rokov.
Navrhované detské ihriská budú umiestnené na trávnatej ploche   v meste Prievidza a to konkrétne v:
–    lokalite I. – Ul. P. Benického ihrisko s rozmerom 30 x 32 m,
–    lokalite II. – Ul. J. Francisicho ihrisko s rozmerom 20 x 38 m,
–    lokalite III. – Gazdovská ul. ihrisko s rozmerom 25 x 38 m.

Detské ihriská v lokalite I. a II. sú navrhnuté a zrealizované nanovo. Detské ihrisko v lokalite III. vznikne rozšírením existujúceho detského a dopravného ihriska, ktoré má v súčasnosti rozmery približne 25 x 25 m.

Súčasťou ihrísk bude aj dizajnovo jednotný mobiliár (pre každé ihrisko samostatne) :
Lokalita I. – P. Benického a v lokalita II. – J. Francisciho:
–    lavičky s operadlom dĺžky min. 1,5 m;
–    kovový smetný kôš, objem min. 30 l;
–    informačná tabuľa vrátane popisu prevádzkového poriadku.
Lokalita III. – Gazdovská ul.:
–    demontáž existujúcich lavičiek 8 ks a nahradené novými lavičkami s operadlom dĺžky min. 1,5 m;
–    obnova existujúcej zostavy posedenia so stolom 1 ks a lavicami 2 ks;
–     existujúci smetný kôš;
–    informačná tabuľa vrátane popisu prevádzkového poriadku.

Lokalita I. – P. Benického a v lokalita II. – J. Francisciho budú zabezpečené plotom výšky 1,20 m s výplňou z poplastovaného pletiva so vstupnou bránkou, ktorá bude uzamykateľná. Mesto na vybudovanie centrálnych detských ihrísk vyčlenilo sumu 48 807,60 € s DPH.

RTV Prievidza: reportáž o budovaní ihrísk

Obnova športovísk a ihrísk
Ďalším projektom je obnova a rekonštrukcia športovísk určených najmä pre mládež. Kompletnej obnovy sa dočkajú tri ihriská a lokálna obnova bude realizovaná na dvoch ihriskách. Prievidžanov určite potešia aj opravené a vymenené koše a bránky na viacerých ihriskách. Obnova je realizovaná v celkovej sume vyše 52 tisíc €.

Kompletná rekonštrukcia, ktorá zahrňuje opravu podkladu a nanesenie novej vrstvy asfaltu bude realizovaná na ihriskách na   Šumperskej ul. a Ul. M. Gorkého. Rovnakej obnovy sa dočkalo aj ihrisko na Ul. Ľ. Ondrejova, kde budú navyše osadené aj nové obrubníky. Lokálna obnova povrchu bude realizovaná na častiach športových ihrísk na uliciach A. Škarvana a D. Makovického.

„Okrem uvedených opráv bude v najbližšej dobe otvorené nové menšie workoutové ihrisko v športovom areáli Základnej školy na Ul. S. Chalupku. Rekonštrukcie budú zabezpečené aj na detských ihriskách v areáloch materských škôl, tieto práce sú ďalším projektom opráv ihrísk a športovísk“, vysvetlila  primátorka mesta Katarína Macháčková.

Škôlkari dostanú nové ihriská
Realizáciou budovania centrálnych detských ihrísk  a  obnovou športovísk sa financovanie mesta do detí a mládeže nekončí. Tri materské školy v Prievidzi získali nové detské ihriská, ktoré nahradili nevyhovujúce záhradné zariadenia.

Škôlkari na ulici M. Mišíka a M. Mišúta sa tešia z nových preliezok na svojich školských dvoroch. Mesto Prievidza sa rozhodlo odstrániť zastarané a nebezpečné prvky detských ihrísk.  Nové detské ihrisko bolo umiestnené aj v priestoroch Základnej školy na Ul. P. Dobšinského, kde sa z dôvodu havarijného stavu museli presťahovať deti z MŠ  na Ul. Š. Závodníka. Tu sa deti navyše môžu tešiť z nového pieskoviska. Termín ukončenia budovania detských ihrísk v materských škôlkach bol 15. október 2013.
 
Cena vo všetkých troch materských školách za herné zostavy na detské ihriská bola v sume 17.904 €, z toho v materskej škole na Ul. M. Mišúta boli detské preliezky v hodnote 6 872 €, v MŠ na Ul. M. Mišíka 6 588 € a v MŠ Š. Závodníka (do priestoru ZŠ Ul. P. Dobšinského)4 444 €.

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy