Menu Close

KOSENIE CINTORÍNOV

Technické služby mesta Prievidza – Stredisko pietnych služieb zabezpečuje priebežne podľa časových možností kosenie na mestskom cintoríne na Mariánskej ulici a  v 20. týždni  bude zabezpečovať podľa poveternostných podmienok kosenie cintorínov v prímestských častiach.

Cintorín vo Veľkej Lehôtke  bude kosený v utorok a v stredu 17. a 18. mája 2016 v čase od 8.00 h. Cintoríny v Malej Lehôtke a Hradci budú kosené štvrtok a piatok 19. a 20. mája 2016 v čase od 8.00 h. Termín kosenia cintorína v Necpaloch bude oznámený správou pohrebísk dodatočne podľa postupu prác .

Prosíme obyvateľov, nájomcov hrobových a urnových miest, aby boli zhovievaví a podľa možností si prekryli hrobové a urnové miesta. Kosenie medzi hrobmi sa vykonáva krovinorezom, pričom dochádza k úletu trávy do okolia i na hrobové a urnové miesta.

V  prípade výrazne nepriaznivého počasia bude termín kosenia operatívne  oznámený prostredníctvom miestnych rozhlasov v prímestských častiach Prievidze,  internetovej stránky mesta Prievidza ( www.prievidza.sk) a  internetovej stránky Technických služieb mesta Prievidza www.tsmpd.sk .

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy