Menu Close

Jarná údržba pieskovísk, detských zariadení, lavičiek a športovísk

Ako každoročne pristúpia aj na jar tohto roku zamestnanci mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.) k údržbe pieskovísk, detských ihrísk, lavičiek a športovísk. Už v tomto období prebiehajú na území Prievidze revízie detských zariadení odborným revíznym technikom a začiatkom apríla 2016 začnú pracovníci TSMPD s.r.o. aj s výmenou piesku v pieskoviskách. Piesok sa bude meniť na 38 pieskoviskách na území Prievidze, Veľkej Lehôtky, Malej Lehôtky a Hradca, z toho 5 pieskovísk sa nachádza na centrálnych ihriskách.

Následne sa na základe záverečných správ z revízií uskutočnia nevyhnutné opravy na detských zariadeniach, aby mohli opäť slúžiť svojmu účelu a boli pre deti bezpečné. Priebežne budú zamestnanci mestskej spoločnosti opravovať aj poškodené dosky na lavičkách, a takisto budú realizovať potrebné opravy na prievidzských športoviskách.

Po ukončení jarnej údržby budú všetky voľno časové komponenty pripravené plniť svoje úlohy obyvateľom mesta.

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy