Zmiernené podmienky konania pohrebných obradov od 07. mája 2020

V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 sa s účinnosťou od 07. mája 2020 od 12. 00 h do odvolania  zákaz  zhromažďovania  nevzťahuje na výkon pohrebných obradov pri dodržaní  podmienok:

  • vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu je umožnený len s prekrytými hornými  dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);
  • pri vchode do priestorov pohrebného obradu (domu smútku) si každý zúčastnený musí aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť  jednorazové rukavice;
  • odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) musí byť minimálne 2 metre;
  • smútočná hudba počas pohrebného obradu sa rieši prednostne reprodukovanou formou;
  • účastníci obradu musia dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu);
  • účastníci obradu si nesmú podávať ruky;
  • z obradov sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
  • po každom obrade sa vykonáva dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov;
  • ak je to možné, prednostne sa usporadúvajú pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti);
  • pri východe z priestorov pohrebného obradu (domu smútku) je potrebné zabezpečiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy