Menu Close

Začalo sa jarné upratovanie na cintorínoch

Dňa 2.3.2017 začalo Stredisko pietnych služieb TSMPD s.r.o. s jarným upratovaním na cintorínoch. Aj za výraznej pomoci aktivačných pracovníkov, ktorých má mesto  Prievidza k dispozícii od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, sa  ako prvý  upratoval areál pohrebiska a Dom rozlúčky vo Veľkej Lehôtke.

Upratovacie práce sa týkajú hlavne chodníkov a komunikácií v areáloch pohrebísk a vstupov na cintoríny.

Budúci týždeň,  od  utorka 7. marca, bude podľa poveternostných podmienok jarné upratovanie pokračovať na cintorínoch v mestských častiach Malá Lehôtka a Hradec a následne v Necpaloch.   

Správa cintorína žiada nájomcov hrobových miest, aby venovali pozornosť  svojim hrobovým a urnovým miestam, odstránili po zime poškodenú kvetinovú výzdobu a upratali si v okolí hrobových miest  ( povinnosť nájomcu 30 cm okolo hrobu ). Veľkoobjemové kontajnery  na odpad z hrobových a urnových miest sú zabezpečené trvalo na všetkých pohrebiskách.

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy