Menu Close

UNIPA mení názov, vznikajú Technické služby

Za ostatné tri roky sa zásadným spôsobom zmenilo poslanie, činnosť a aj hospodárenie mestskej obchodnej spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. Došlo k nárastu činností, ktoré vykonáva pre mesto a jeho obyvateľov. S týmito zmenami už nekorešponduje názov spoločnosti, pretože  nevyjadruje dostatočne jej úlohy a poslanie,“ uviedol konateľ spoločnosti Miroslav Procháska.

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., budú pre mesto vykonávať služby, ktoré zabezpečovala UNIPA:
– správa a prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie;
– údržba obľúbených mestských športovísk: zimný štadión, futbalový štadión, krytá plaváreň,                                                                       
– správa Centrálnej mestskej parkovacej zóny,
– údržba prievidzskej verejnej zelene,
– údržba ihrísk, športovísk, lavičiek a pieskovísk.
   
Nový názov má vystihovať, okrem iného, aj vlastníctvo spoločnosti mestom Prievidza a v neposlednom rade je cieľom rebrandingu aj snaha o odpútanie sa od problematickej minulosti spoločnosti UNIPA.

Nové logo
Spoločnosť sa bude do budúcnosti prezentovať aj prostredníctvom nového loga, ktoré znázorňuje tri sféry činnosti mestskej spoločnosti. Prvou sférou je životné prostredie, ktoré je v novom logu spoločnosti znázornené ako zelený lístok. Pod životné prostredie je v spoločnosti zaradené stredisko záhradníckych služieb. Druhou oblasťou, ktorej sa TSMPD s.r.o. venuje je infraštruktúra. V novom logu je odvetvie infraštruktúry stvárnené pomocou žlto-oranžovej farby ďalšieho lístka. Pod infraštruktúru sa začleňuje prevádzka verejného osvetlenia a prevádzka parkovísk. Tretím a posledným odvetvím, v ktorom TSMPD s.r.o. zariaďuje záležitosti pre mesto a jeho obyvateľov, je šport a relax. V novom logu mestskej spoločnosti je tento úsek predstavený použitím fialovej farby lístka. Pod šport a relax sa v TSMD s.r.o. začleňuje stredisko športových zariadení. 

Nová internetová stránka = nová pomoc obyvateľom
S novou firemnou identitou súvisí aj nová webová stránka www.tsmpd.sk. Internetová stránka bude prehľadná, bude spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti a bude užívateľsky prijateľná. Zachované zatiaľ zostáva sídlo spoločnosti a korešpondenčné aj telefonické kontakty.

Zámer zmeny názvu mestskej spoločnosti považuje primátorka mesta Katarína Macháčková za jeden zo strategických cieľov budúceho roka.  Ako uviedla „prioritou vedenia mesta je vrátiť sa k pôvodnej myšlienke bývalých technických služieb ako mestskej spoločnosti. Nie všetko, čo tu bolo v minulosti, bolo zlé. Okrem toho chceme vykonávať služby pre obyvateľov svojpomocne. To je hlavný dôvod, prečo vznikajú Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. Už v minulosti sme dokázali, že mestské spoločnosti realizujú niektoré služby lacnejšie a efektívnejšie než súkromné firmy. Príkladom je kosenie verejnej zelene  alebo opiľovanie stromov. Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. – mestská spoločnosť bude vykonávať služby kvalitne, efektívne a pre obyvateľov.

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy