Menu Close

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. – zmena sídla

Oznámenie o zmene sídla spoločnosti

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. skrátene TSMPD s.r.o., Košovská 1 , 971 01 Prievidza (do 31.12.2020), IČO: 31 579 183 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 2223/R, zastúpená Ing. Mariánom Bielickým, konateľom spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“)

týmto oznamuje svojim klientom a obchodným partnerom, že s účinnosťou od 01.01.2021 mení svoje sídlo z pôvodného sídla: Košovská 1, 971 01 Prievidza  na

nové sídlo spoločnosti Mariánska 17, 971 01 Prievidza.

Telefónne čísla a ostatné kontaktné adresy a identifikačné údaje  zostávajú nezmenené.

 

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy