Menu Close

Režim cintorínov v Prievidzi a pohrebné obrady

Vzhľadom na množstvo telefonátov ohľadne otvorenia cintorínov oznamuje  Stredisko pietnych služieb – správa cintorínov v Prievidzi širokej verejnosti, že cintoríny v k. ú. Prievidza sú otvorené podľa bežného režimu (od 16. októbra do 15. apríla denne v čase od 08.00 h do 18.00 h).

Prímestské cintoríny Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec a cintorín v Necpaloch sa  nikdy nezatvárajú.

Cintorín na Mariánskej ul. je otvorený v bežnom režime. Na všetky prievidzské cintoríny  chodia aj cez víkendy pracovať kamenárske firmy, ktoré robia práce na hrobových a urnových miestach pre klientov podľa objednávok.

Všeobecne platí zákaz vychádzania, ktorý sú občania SR a teda aj obyvatelia Prievidze povinní rešpektovať. Stredisko pietnych služieb však nemôže brániť v podnikateľskej činnosti kamenárskych firiem.

Pohrebné rozlúčky a obrady sa konajú v intenciách obmedzení – v interiéroch 1 osoba na 15 m2 – teda v Dome smútku na Mariánskej ul. maximálne 10 osôb, v prímestských domoch rozlúčok  6 osôb vrátane kňaza, resp. rečníka. Ostatná účasť verejnosti na pohreboch nie je zakázaná, ale účastníci musia byť v exteriéroch v rozostupoch a s rúškami.

Potvrdenia o účasti na pohreboch vydáva stredisko pietnych služieb účastníkom podľa potreby.

Ozvučenie exteriérov je zabezpečené v okolí domu smútku aj domov rozlúčky.

Rozlúčky najbližších pozostalých so zomrelými pri otvorenej rakve z hľadiska ochrany zamestnancov nie je možné.

Rakvy so zomrelými na COVID – 19 sa neotvárajú ani  vo výstavnej miestnosti !

Pohrebné služby pracujú bez obmedzenia vrátane 24 hodinovej NON STIOP SLUŽBY prevozu zosnulých.

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy