Menu Close

Nebytový priestor na prenájom

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. ponúkajú do nájmu nebytový priestor o rozlohe 59,2 m2.Nájomné je vo výške 47€/m2/rok (je možné dohodnúť znížené nájomné v čase mimo futbalovej sezóny). Ponúkaný nebytový priestor je vhodný na prevádzkovanie bufetu. Má samostatný vstup, sociálne zariadenie, bufet, kuchynku a sklad. Nachádza sa v areáli futbalového štadióna v južnej časti tribúny na Športovej ulici v Prievidzi. V areáli futbalového štadióna je dostatok  parkovacích  miest.  Cena  za  prenájom  nezahŕňa služby spojené s užívaním nebytových priestorov (elektrická energia, teplo, voda, stočné, odvod dažďovej vody).Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku nebytového priestoru alebo získať bližšie informácie u vedúceho strediska športových zariadení spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Slavomíra Mjartana na  t.  č.  0915 496 625 alebo mailom  na sportoviska@tsmpd.sk.

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy