Ochrana osobných údajov používateľovweb stránky tsmpd.sk

1. Kto sme

Web stránku tsmpd.sk vlastní a prevádzkuje spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len spoločnosť).

Firemné údaje

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Mariánska 17, 971 01 Prievidza
Konateľ spoločnosti: Ing. Marián Bielický
IČO: 31 579 183
IČ DPH (EU VAT): SK2020467350

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 2223/R

Kontakt

zodpovednaosoba@somi.sk

2. Aké osobné údaje uchovávame a prečo

Odoslanie kontaktného formulára – žiadosť o poskytnutie / úpravu / vymazanie osobných údajov

V prípade, že vyplníte kontaktný formulár / žiadosť na podstránke Kontakt, spracujeme nasledovné osobné údaje:

  • Emailová adresa – Tento údaj je nevyhnutný pre kontaktovanie osoby, ktorá vyplnila formulár.
  • Meno, Telefónne číslo – Tieto údaje sú dobrovoľné.
  • Text správy – Prosím do formulára nezadávajte žiadne citlivé osobné údaje ako váš zdravotný stav, rasu, náboženské predvedčenie a pod.

Osobné údaje, ktoré vyplníte v rámci formulára, budú použité na účel realizácie vašej požiadavky v zmysle uvedeného dôvodu kontaktu. Vaše osobné údaje budú poskytnuté pracovníkom, ktorí budú vašu požiadavku riešiť. Osobné údaje budú vymazané v zmysle registratúrneho poriadku. Osobné údaje sme povinný chrániť pred poškodením, zneužitím či odcudzením. Tieto údaje nebudú použité na iný účel ako na vyššie spomenutý.

Návšteva web stránok spoločnosti

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame neúplnú IP adresu (posledná časť IP adresy je vymazaná/anonymizovaná), z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú anonymizované a nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.

3. Kde uchovávame dáta

Webhosting

Web stránky spoločnosti sú uložené na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o. a fyzicky sa nachádzajú v Európskej únii (na Slovensku).

Emailové služby

Osobné údaje z kontaktných formulárov web stránky spoločnosti sú vo forme emailov uložené na emailových serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o. a fyzicky sa nachádzajú v Európskej únii (na Slovensku).

4. Čo robíme pre bezpečnosť uchovávaných dát

  • Web stránky spoločnosti používajú šifrované pripojenie a majú SSL certifikát Let’s Encrypt.
  • Pre komunikáciu s emailovými servermi používame šifrované pripojenie SSL/TLS.

Oznámenie o úniku osobných údajov

V prípade, že zistíme, že došlo k úniku osobných údajov pod našou správou, budeme o tom informovať osoby, ktorých sa daný únik týka, a to ihneď, ako to bude možné. Neskôr budeme informovať o krokoch, ktoré sme učinili pre nápravu danej situácie.

5. Kto má prístup k akým uchovávaným dátam

Zamestnanci spoločnosti

K osobným údajom z vyplnených kontaktných formulárov na web stránkach spoločnosti majú prístup zamestnanci príslušných oddelení, na ktoré bola daná požiadavka odoslaná (napr. k osobným údajom z formulára „Nahlásenie poruchy na verejnom osvetlení“ majú prístup zamestnanci zo strediska „Infraštruktúra“).

Externý správca web stránky spoločnosti

Správca web stránky spoločnosti nemá prístup k emailom a teda ani k osobným údajom z odoslaných kontaktných formulárov.

6. Cookies

Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na disk vo vašom počítači, keď navštívite nejakú web stránku, ktorá ich používa. Daná web stránka má potom pri vašej ďalšej návšteve možnosť informácie uložené v daných cookies prečítať a použiť pre zlepšenie vášho zážitku z používania danej web stránky.

Aké cookies používame a prečo

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie web stránky – preto ich nie je možné vypnúť.

  • GDPR: Tieto cookies sú nevyhnutné k splneniu našich zákonných povinností (konkrétne európskeho nariadenia GDPR).

Cookies pre zlepšenie výkonu a funkcionality

Tieto cookies sú nevyhnutné pre vytvorenie určitej funkcionality, ktorá je dôležitou súčasťou našich služieb. Z merania danými nástrojmi máte možnosť sa odhlásiť; postup nájdete po kliknutí na odkaz „Ako sa odhlásiť“ pre danú službu.

  • Google Analytics: Tieto cookies nám pomáhajú cez anonymizované dáta identifikovať, ktoré podstránky návštevníci navštívili, ako dlho sa na nich zdržali, odkiaľ na web stránku prišli a podobne, čo nám umožňuje zlepšovať našu web stránku a odhalovať prípadne problémy. (Ochrana osobných údajov, Ako sa odhlásiť)

7. Vaše práva

Právo na zabudnutie / vymazanie osobných údajov

Ak sa rozhodnete vymazať všetky vaše osobné údaje v našom systéme, prosím vyplňte tento formulár a my dané údaje vymažeme ihneď, ako to bude možné.

Právo namietať k spracovaniu osobných údajov

Podať námietku k spracovaniu svojich osobných údajov spoločnosťou môžete vyplnením tejto online žiadosti.

8. Zmeny v podmienkach ochrany osobných údajov

Tieto podmienky sú platné od 21.6.2020 až do publikovania novšieho vydania.