Menu Close

Audítor potvrdil dobré hospodárenie mestskej spoločnosti

Mestská obchodná spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (TSMPD) uzavrela účtovný rok 2013 so ziskom.

V týchto dňoch predložil manažment spoločnosti hospodárske výsledky za uplynulý rok dozornej rade a následne valnému zhromaždeniu spoločnosti, v zastúpení štatutárom jediného vlastníka, primátorkou mesta,  JUDr. Katarínou Macháčkovou.

Obrat prekročil hodnotu 1,7 milióna eur. Spoločnosť zamestnávala v priemere 47 zamestnancov. Investície dosiahli hodnotu 976 tisíc €.

Spoločnosť uzatvorila rok 2013 s miernym  ziskom, vo výške  6.200 eur, a po prvýkrát vo svojej histórii ponúkla svojmu vlastníkovi, mestu Prievidza, vyplatenie podielu na zisku. Hoci zákon jej to neukladá, je účtovníctvo firmy auditované a priebežný audit je vykonávaný počas celého roka. Výročná správa spoločnosti je zverejnená na jej webovej stránke.

V tejto súvislosti je mimoriadne dôležitou skutočnosťou fakt, že tento zisk nie je vytvorený z financií z mestského rozpočtu, ale z komerčných príjmov spoločnosti. Za ostatné roky významne stúpli výnosy z vlastnej podnikateľskej činnosti, bez ktorých by bola v strate. Tržby vo výške takmer 300 tisíc eur boli v uplynulom roku použité na dofinancovanie služieb, ktoré firma vykonáva pre mesto. Aj vďaka vlastným tržbám TSMPD tak mohli byť znížené nároky na mestský rozpočet.

„Je to potvrdenie trendu ostatných troch rokov. Napriek výraznému nárastu činnosti firmy, ťažkej situácii s financiami a potreby rozsiahlych investícií do technického a personálneho vybavenia, sa nám už tretí rok po sebe podarilo udržať jej hospodárenie v kladných číslach. Osobitne ma teší, že sme sa definitívne odpútali od kontroverznej histórie a táto firma už slúži na prospech mestu a jeho obyvateľom.“ uviedol konateľ spoločnosti Miroslav Procháska.

Technické služby mesta Prievidza zabezpečujú správu a prevádzku mestských športovísk – zimného a futbalového štadiónu a mestskej plavárne, údržbu verejnej zelene, lavičiek a detských ihrísk, správu a údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, prevádzku centrálnej mestskej parkovacej zóny a od začiatku tohto roka aj správu mestských pohrebísk.

Rok 2013 bol posledným, kedy táto mestská spoločnosť fungovala pod názvom Unipa, ktorý používala 20 rokov. V závere roka prešla komplexným rebrandingom a od 1. januára pôsobí na trhu pod obchodným menom Technické služby mesta Prievidza s.r.o, skrátene TSMPD s.r.o.

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy